Snabba åtgärder viktigt vid bakterieutbrott i dricksvattennät

Nu händer det igen. 400 människor rapporteras ha insjuknat på grund av otjänligt dricksvatten. ”Kristianstad kommun uppmanar alla i Everöd, Östra Sönnarslöv och Huaröd att koka det kommunala dricksvattnet”. Varningen som gick ut i alla tänkbara medier i veckan har väl inte undgått någon. Det är inte så länge sedan liknande större utbrott av förorenat dricksvatten inträffade i t ex Östersund och Helsingborg. Enligt Livsmedelsverket förbrukar vi ca 160 liter vatten per person och dygn, varav 10 liter till dryck och matlagning. Vatten är vårt allra viktigaste livsmedel och här i Sverige är det en självklarhet att vi ska kunna dricka vattnet direkt ur kranen utan att bli sjuka. luft-vattenspolning, koliforma bakterier cryptosporidium beläggningar dricksvattennät ledningsnät bakterieutbrott åtgärder

Akuta problem med bakterier i vattnet är svåra att förebygga eller förutse. Den här typen av incidenter beror oftast på att man fått in bakterier i nätet via vattentäkt eller på något annat sätt i vattenverket. I undantagsfall kan även kontaminerat vatten läcka in när en ledning är trycklös, t.ex. för reparation. Oavsett orsak till det otjänliga vattnet så är det viktigt att effektiva och kraftfulla metoder snabbt sätts in för att få ut rent vatten i hela nätet igen.

Agera med kraft när problemet uppstår

När en kommun drabbas av bakterier i sitt dricksvatten måste man agera snabbt för att minimera spridning och sjukdomsfall. Det gäller naturligtvis att snarast lokalisera och stoppa felkällan, samt att vidta snabba, effektiva åtgärder för att få ut bakterierna ur ledningsnätet. Vattnet i ledningen måste bytas och här finns det mycket tid att spara i ett utsatt läge. Att spola igenom ledningarna från brandpost till brandpost för att på så sätt omsätta allt vatten i ledningen är tidskrävande och heller inte speciellt effektivt eftersom sediment och beläggningar blir kvar. Den mest effektiva lösningen är luft- och vattenspolning (LoV-spolning), en beprövad metod där tryckluft leds via en brandpost och blandas med vattnet i ledningen. Jämfört med konventionell spolning, så får man fullständig omsättning av vattnet i ledningarna ca 3-5 gånger snabbare. Dessutom drar LoV-spolning med sig beläggningar och sediment från rören som spolas ut vid avtappningsstället tillsammans med slam och bakterier. I dessa sediment och avlagringar finns det risk att bakterier får fäste och då är det svårt att spola ut dem med enbart vatten. Luft- och vattenspolning borde vara den självklara åtgärden för att få ut föroreningar ur dricksvattennät, oavsett om det rör sig om koliforma bakterier, cryptosporidium eller andra oönskade parasiter, bakterier eller substanser.

Pollex AB har i drygt 30 år servat det svenska vattenledningsnätet med underhåll och schaktfria metoder och Mattias Höglund som är företagets VD funderar kring problematiken med förorenat dricksvatten.

Jag tycker vi ställs inför problem med bakterier i vattenledningar allt oftare och det är verkligen inget trevligt. Men det finns åtminstone snabb hjälp att få och det är viktigt att man använder den effektivaste metoden för att snabbt få ut rent vatten till abonnenterna igen. Vi har effektiva metoder och lösningar för akuta händelser och vi prioriterar alltid kunder med akuta problem, understryker Mattias.

Luft- och vattenspolning är en beprövad metod för rensning av vattenledningar. Snabb, verkningsfull och kostnadseffektiv. Ett klokt val i ett kritiskt läge, helt enkelt. Andra metoder för att snabbt återställa dricksvatten och ledningar till fullgott skick är Polly-Pig-rensning och Schaktfri ledningsförnyelse.

Här kan du läsa mer om Luft- och vattenspolning.