Bryt de gamla spåren och bidra till de Globala målen

Mål 9 av de Globala målen i Agenda 2030 - Hållbar industri, innovation och infrastruktur - ligger i hjärtat av det som Pollex jobbar dagligen med. Med våra schaktfria metoder minskar vi drastikt koldioxidutsläppen och med rivningsfri kanaltätning av ventilationskanaler minskar vi energiåtgången i fastigheter. 

Tester på Pollex i utvecklingen av  PPR Liner , en unik produkt för relining av fjärrvärmeledningar.

Tester på Pollex i utvecklingen av PPR Liner, en unik produkt för relining av fjärrvärmeledningar.

Tyvärr är det fortfarande de gamla invanda metoderna, att gräva och riva, som dominerar. Genom kommunikation och information så jobbar vi med att vända dagens förhållanden till det omvända. Schaktfritt och rivningsfritt skall vara de dominerande metoderna. Med en ökad medvetenhet om de Globala målen hos beställarna så hoppas vi också att intresset kring de miljöfördelar som dessa metoder innnebär ökar och lyfts fram mer. Att minska koldioxidutsläpp med upp till 80% eller minska energiförbrukningen med 30% borde vara enormt starka incitament till att bryta de gamla spåren och välja hållbara metoder istället.

På Pollex jobbar vi med den dolda infrastrukturen och vi är hela tiden aktiva i att hitta effektivare och bättre metoder för våra beställare. Senaste åren har vi varit delaktiga i utveckling av metoder för både fjärrvärme och ventilation. Båda metoderna är en typ av relining, vilket innebär att man slipper gräva upp gator och torg eller riva stora delar i fastighter.

Mål 9

globala mål hållbarhet agenda 2030 pollex Mål 9.jpg

Mål 9: Bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.

Att investera i infrastrukturen och anpassa industrier för att göra dem hållbara, med effektivare resursanvändning och fler rena och miljövänliga tekniker och industriprocesser är alla viktiga sätt för att underlätta en hållbar utveckling.

Här kan du läsa mer om Mål 9 och få tips på vad du själv kan bidra med.