Posts in PPR Liner
PPR väcker internationellt intresse

Intresset för PPR växer. Även utomlands. Vi hade långväga besök från Sydkorea där behovet av att förnya sitt fjärrvärmenät är stort. Mycket infrastruktur gör så att schaktfria metoder är ett måste. Har du koll på hur vi kan hjälpa dig med dina fjärrvärmeledningar? Inte? Läs vidare för att få reda på mer.

Read More
Hur kan man byta vattenledningar under mark utan att gräva?

Man behöver inte gräva upp gator och torg för att byta ut de gamla vattenledningarna till nya. Sverige står inför en stor utmaning med ett eftersatt underhåll av dricksvattenledningarna.

För att våra barn och barnbarn skall ha samma trygga tillgång till vatten krävs en insats i förnyelsen av ledningsnätet. Gör man det med rätt metoder så blir det även  en insats för den globala miljön. En dubbel vinst som är nödvändig.

Read More