Posts in Schaktfritt
Schaktfri förnyelse av markburen ventilation

Våra förnyelsemetoder för VA används inte alltid för det här ändamålet. Just nu hjälper vi våra vänner på Cleanpipe med en förnyelse av en markburen ventilation till stadsledningskontoret i centrala Göteborg. När man stöter på gamla benbitar i marken, så kan förutsättningarna snabbt förändras.

Read More
Trafikverket chockhöjer priset på koldioxidutsläpp

Trafikverket chockhöjer priset på koldioxidutsläpp när de räknar på projekt. Kommer de kommunala ledningsägarna att räkna med miljöbelastningen när man skall förnya sitt vatten- och avloppsnät? Tur att det finns lösningar som har miljön och klimatet i åtanke hela vägen, eller hur?

Read More
Hur var det egentligen med det läckande dricksvattennätet?

Det har lagts fram mycket fakta kring vårt dricksvattennät sista tiden. Upp till 25% av vårt dricksvatten läcker ut. Är det verkligen så mycket? Tack vare en utredning från Svenskt Vatten får vi en inblick i hur det faktiskt ser ut och vart vårt vatten tar vägen.

Read More
PPR väcker internationellt intresse

Intresset för PPR växer. Även utomlands. Vi hade långväga besök från Sydkorea där behovet av att förnya sitt fjärrvärmenät är stort. Mycket infrastruktur gör så att schaktfria metoder är ett måste. Har du koll på hur vi kan hjälpa dig med dina fjärrvärmeledningar? Inte? Läs vidare för att få reda på mer.

Read More
No Dig for Future

Idag den 15 mars är dagen då Greta Thunberg ber alla skolbarn att skolstrejka för klimatet globalt. Detta under kampanjen FridaysforFuture. Vi vill visa för beslutsfattare att de faktiskt måste räkna klimatpåverkan som en kostnad. För någonstans, någon gång måste vi ta hand om problemet som uppstår och det kommer bli dyrt. Vi startar där med NoDigforFuture.

Read More
Ledningsförnyelse med minimal påverkan på omgivningen

Stör du dig på att det utförs mycket markarbeten med VA-förnyelse som grund? Vi har alla stört oss på att den vägen vi brukar ta till jobbet är avstängd eller att trafiken blir påverkad när ett körfält är avstängt. Hade det inte varit bra om det fanns en metod som hade minimal påverkan på både omgivning och miljö? Vad skulle du säga om vi sa att det finns en sådan metod redan idag?

Read More
CASE: Göteborg vill ligga i ledningen med schaktfri ledningsförnyelse.

Göteborg renoverar sitt dricksvattennät med hjälp av formpassade rör och schaktfria metoder. Ett intressant projekt där man kan se den fulla potentialen av fabriksvika formpassade rör. Läs mer om hur vi hjälper Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad att leverera vatten till sina abonnenter i nyrenoverade ledningar.

Read More