Posts in Utredning tillskottsvatte
Utredning av tillskottsvatten – Vinsten i en snabb reaktion

Att agera snabbt på problematik i VA-nätet är viktigt och kan spara både pengar och resurser. Med hjälp av vår tjänst Utredning av tillskottsvatten får du snabbt en detaljerad och lättöverskådlig överblick på problematiken så att du kan agera snabbare och på rätt sätt. Läs mer för att få en förståelse varför du som ledningsägare har en vinning i att agera snabbt, samt varför du som fastighetsägare bör ha koll på var ditt dagvatten tar vägen.

Read More
Minska belastning på reningsverk och risken för källaröversvämningar

Många svenska kommuner har problem med mycket kraftig nederbörd som leder till svåra översvämningar.

Förutom översvämningar i fastigheter ger ovidkommande vatten ofta hård belastning på reningsverk. När stora mängder regnvatten på ett felaktigt sätt tar sig in i spillvattenledningarna, så blir konsekvensen helt enkelt att man renar rent vatten.

Read More