Posts in Värderingar
No Dig for Future

Idag den 15 mars är dagen då Greta Thunberg ber alla skolbarn att skolstrejka för klimatet globalt. Detta under kampanjen FridaysforFuture. Vi vill visa för beslutsfattare att de faktiskt måste räkna klimatpåverkan som en kostnad. För någonstans, någon gång måste vi ta hand om problemet som uppstår och det kommer bli dyrt. Vi startar där med NoDigforFuture.

Read More
Pollex <3 CSR Västsverige

Att se till att nästa generation får samma förutsättningar som vi är viktigt. Därför jobbar vi på Pollex dagligen med miljö och hållbarhetsfrågor och hur vi kan säkerställa att nästa generation får det så bra som möjligt. Vi tog nyligen nästa steg i vårt arbete när vi blev medlemmar i CSR Västsverige.

Read More
Sommarhälsning och några ord från VD

Vi börjar med det viktigaste. Vi önskar dig en riktigt skön och avkopplande sommar så ses vi igen i augusti - utvilade och redo att samarbeta i fler roliga projekt tillsammans!

Vi har fått en otroligt varm och skön start på sommaren, till och med tidigare och varmare än på hundra år. Med den fortsatta värmen och uteblivit regn, så börjar nu även tillgången på vatten minska.

Vi har några stora utmaningar framför oss. Den viktigaste är att göra vattenfrågan folklig så att vi får fler svenskar att förstå vikten av att underhålla och förnya det som ligger under marken och inte syns. Det är väldigt få vägar i Sverige där man år efter år får köra ner i samma hål i asfalten. Hålen är synliga. Väldigt tydliga och konkreta. Folk klagar och politiker prioriterar tydligt att åtgärda.
Precis samma gäller för vatten- och avloppsledningar, men de små hålen syns inte. Istället läcker värdefullt vatten ut helt utan vetskap bland folket. Det behövs en stor ökning i förnyelsetakt och underhåll av hela VA-nätet för att komma ikapp. 

Read More
Bryt de gamla spåren och bidra till de Globala målen

Mål 9 av de Globala målen i Agenda 2030 - Hållbar industri, innovation och infrastruktur - ligger i hjärtat av det som Pollex jobbar dagligen med.

Med en ökad medvetenhet om de Globala målen hos beställarna så hoppas vi också att intresset kring de miljöfördelar som dessa metoder innnebär ökar och lyfts fram mer. Att minska koldioxidutsläpp med upp till 80% eller minska energiförbrukningen med 30% borde vara enormt starka incitament till att bryta de gamla spåren och välja hållbara metoder istället.

Read More
Konsumtion och Nästa generation = Mål 12 och Mål 13

Att hela tiden öka vår Konsumtion är enkelt men inte hållbart. Istället strävar vi på Pollex efter att köpa och investera i långsiktiga och hållbara alternativ. Vi arbetar aktivt med att påverka våra medarbetare till att tänka på vad man köper och hur man konsumerar.

Nästa generation skall ha samma förutsättningar att uppleva den fantastiska miljö och natur som finns runtomkring oss i idag. Därför är det viktigt att våra egna och våra kunders val är långsiktiga. 

Read More
Pollex och de 17 globala målen

Att göra saker på riktigt är viktigt. Att konkret visa att vi gör någonting, även om det bara är en liten förändring i rätt riktning. Förändringen är det viktiga. Att vi förändrar vårt sätt att agera och konsumera för att kunna bibehålla och förbättra vår planet som vi ser på den idag. Alla kan göra lite, men ingen av oss kan göra allt. Det är den sammanlagda summan av det vi gör tillsammans som gör skillnad. Med det resonemanget känner vi att även Pollex kan göra skillnad trots att vi inte är ett stort företag. Kan vi få dryga 40 medarbetare att bara agera lite mer hållbart så är det ett bra steg framåt.

Read More