Dag 2 - Slumområdet Ng'ombe. En vecka med WaterAid i Zambia för rent vatten och sanitet.

Av: Mattias Höglund, vd Pollex AB.

Jag lämnade Ng'ombe med en känsla av att det inte var så illa ställt. Barnen sprang runt och lekte, men bakom husväggarna döljer sig nog tyvärr en annan verklighet.

Slumområdet Ng’ombe i Lusaka. Vid en första anblick så ser det inte så illa ut.

Slumområdet Ng’ombe i Lusaka. Vid en första anblick så ser det inte så illa ut.

Första dagen ute i verkligheten

Idag var första dagen som vi var ute och besökte ett område som WaterAid Sverige hjälpt med ökad tillgänglighet till rent vatten och sanitet. Dagen började med att vi på förmiddagen samlades på WaterAid Zambias (WAZ) kontor. WAZ startades upp 1994 efter att södra Afrika drabbats av en väldigt lång och omfattande torka under 1992-93. Situation var då akut för Zambia. Sedan dess har WAZ gjort ett fantastiskt arbete och idag är läget avsevärt bättre, men det finns fortfarande mycket att göra.

Man har många projekt som behöver genomföras och att hitta finansiering för projekten har blivit svårare. Saul som jobbar för WAZ använde ett underbart uttryck när han pratade om hur WaterAid jobbar långsiktigt:

"Children is our window of hope", säger Saul på WaterAid Zambia.

Svårigheten att hitta finansiering beror bl.a. på faktorer som den ekonomiska krisen i EU med Grekland i huvudrollen. Den pågående flyktingkrisen i Europa ser man också som ett hot eftersom många länder väljer att dra in sina bistånd för att finansiera sina ökade kostnader på grund av ökat flyktingmottagande. Sverige har under väldigt många år varit ett föregångsland inom bistånd till de områden i världen som behöver det mest. Om Sverige minskar sina bistånd för att hantera flyktingkrisen, så tror man att det kan få stora effekter på bistånd från andra länder i världen eftersom många ser Sverige som en måttstock och förebild.

Att kriser och politiska beslut hemma i Sverige får stora konsekvenser i utvecklingsländer världen över är något som jag idag upplevt på riktigt och det kommer jag ta med mig som en erfarenhet.

Saul i grön och vitrandig skjorta berättar om hur WaterAid jobbar i Zambia. De jobbar mycket långsiktigt och inser att det är nästa generation som kommer kunna göra den stora skillnaden. Saul använde ett underbart uttryck när han berättade om deras skolarbete: ”Children is our window of hope”. Något av det bästa jag hört.

Saul i grön och vitrandig skjorta berättar om hur WaterAid jobbar i Zambia. De jobbar mycket långsiktigt och inser att det är nästa generation som kommer kunna göra den stora skillnaden. Saul använde ett underbart uttryck när han berättade om deras skolarbete: ”Children is our window of hope”. Något av det bästa jag hört.

Slumområdet Ng'ombe

Ng'ombe är en del av Lusaka och ligger ca 15 km utanför stadskärnan. Området är ett oplanerat område som uppkommit som en följd av den stora och ökande urbaniseringen. WaterAid avslutade sitt arbete i Ng'ombe 2013 efter att ha installerat ett antal vattenposter och infört rutiner för utbildning om hygien och sanitet. Projektet genomfördes i samarbete med KZF (Keepers Zambia Foundation), som nu själva jobbar fortlöpande i Ng'ombe för att förbättra levnadsvillkoren.

Man slås direkt av hur stor del av alla aktiviteter som handlar om att hämta och bära hem vatten från de vattenposter som finns. Den gemensamma nämnaren för varje gata eller kvarter var alla flickor (män bär inte vatten) som fyllde på och bar vatten. Vid en vattenpost där vi stannat upp och samlats bar en flicka i 10-årsåldern på två 20-litersdunkar med vatten. Det är ju en imponerande styrka hon har som burit detta i över en halv kilometer. Christoffer från Bravida hjälpte henne en bit runt en huskrök och jag följde med. När vi kom runt huset blev en stackars pojke på 1,5 år vettskrämd av två stora vita killar (jag och Christoffer). Han kunde inte sluta skrika trots att han hoppat upp i sin mammas knä. Det hela blev en rätt så rolig incident och vi, mamman samt flickorna fick sig ett gott skratt.

En av de statligt reglerade vattenposterna som WaterAid byggt. Strax efter denna bild så kom det en grupp med flickor som burit vatten drygt 500 meter eftersom de säkra statliga vattenposterna inte är öppna hela dagarna p.g.a. vattenbrist.

En av de statligt reglerade vattenposterna som WaterAid byggt. Strax efter denna bild så kom det en grupp med flickor som burit vatten drygt 500 meter eftersom de säkra statliga vattenposterna inte är öppna hela dagarna p.g.a. vattenbrist.

Ett problem man har idag i Ng'ombe är att vattentillgången inte är tillräckligt stor för att de vattenposter som byggts av WaterAid skall vara igång hela dagarna. Dessa vattenposter ägs nu av ett byråd som tar ut en minimal avgift för vattnet för att kunna underhålla systemet. Vattenkvaliteten mäts kontinuerligt och hålls uppe på en bra nivå av staten. De statligt granskade posterna som drivs av byrådet räcker tyvärr inte för att tillse hela behovet som finns i Ng'ombe. Därför har privata aktörer dykt upp som borrat egna vattenhål. Man pumpar här upp vatten till upphöjda tankar och tappar sedan från dessa. Bakterier växer fort till i dessa tankar i den höga temperaturen. I dessa privata vattenposter håller vattenkvaliteten inte tillräckligt hög kvalitet och det finns ingen som reglerar dem. Resultatet är att de boende använder dåligt vatten i tron att det är helt rent eftersom det kommer från en borra och ser rent ut.

Håkan Lindberg från Pollex vid en av de oreglerade privata vattenposterna. Affärsidén är att borra ett vattenhål och finansiera investeringen genom att ta betalt för vattnet. Tyvärr är de oreglerade och inte sanktionerade av staten.

Håkan Lindberg från Pollex vid en av de oreglerade privata vattenposterna. Affärsidén är att borra ett vattenhål och finansiera investeringen genom att ta betalt för vattnet. Tyvärr är de oreglerade och inte sanktionerade av staten.

Många av de som bor i detta överbefolkade och enkla område är engagerade och tar ansvar. Byrådet har utsett vissa ansvariga som ansvarar för de vattenposter som är statligt reglerade. Det slog oss att dessa endast är låsta med enkla hänglås, men ingen verkar bryta dessa för att stjäla vatten. Det tyder ändå på en ömsesidig respekt för det som alla vet är livsviktigt för alla i Ng'ombe.

Mary Loukele låser upp en av de statligt reglerade vattenposterna. Mary är utsedd av byrådet att sköta hanteringen av denna vattenpost. Hon tar betalt och håller allmän ordning när vattnet är påslaget.

Mary Loukele låser upp en av de statligt reglerade vattenposterna. Mary är utsedd av byrådet att sköta hanteringen av denna vattenpost. Hon tar betalt och håller allmän ordning när vattnet är påslaget.

Segregation

Jag lämnade Ng'ombe med en känsla av att det inte var så illa ställt. Barnen (som var otroligt många) sprang runt och lekte. De var inte undernärda och hade ork och energi att vara glada och leka. Det tyckte jag var ett tecken på att saker och ting ändå var på rätt väg.

En gata i Ng’ombe. Att få tillgång rent vatten och sanitet är fortfarande en utmaning.

En gata i Ng’ombe. Att få tillgång rent vatten och sanitet är fortfarande en utmaning.

Bakom husväggarna döljer sig nog tyvärr en annan verklighet. Familjerna får för många barn som de inte kan ta hand om. Det betyder att många barn blir övergivna i mycket ung ålder och blir gatubarn i Lusaka där de försöker överleva på bästa sätt. Alkoholism är ett stort problem, både män och kvinnor dricker för mycket. Vuxna och barn med någon sorts handikapp har extremt svårt att klara sig på ett humant sätt. Varken gator, hus eller förståelse kring handikapp är uppbyggt för att hantera de som inte har alla förutsättningar från födseln.

Petter med kollegor från WaterAid. Till vänster ser vi det planerade området där det byggs lyxvillor. Några meter till höger om bilden har vi det oplanerade slumområdet Ng’ombe där människor lever i misär.

Petter med kollegor från WaterAid. Till vänster ser vi det planerade området där det byggs lyxvillor. Några meter till höger om bilden har vi det oplanerade slumområdet Ng’ombe där människor lever i misär.

Vid ytterligare eftertanke så såg vi en enorm segregation. Längst ner i slumområdet rinner en bäck där de som lever här tvättar sina kläder och där barnen leker. Bilden ovan visar hur de bygger riktigt fina villor i området på andra sidan bäcken och hur barnen leker i det enormt smutsiga vattnet. Misär och lyx är frånskilda med 100 meter.

Jag vill inte avsluta med en svart bild av Ng'ombe. Bland de som bor där finns en optimism och glädje över det liv man lever. Alla har nära till skratt och det finns ingen aggressivitet eller ilska i samhället. Med rätt förutsättningar finns alla möjligheter att förändra livsvillkoren för Ng'ombe!

Amra och Sofia från Medley tar en groupie med några av de barn som lekte nere vid den lilla bäcken.

Amra och Sofia från Medley tar en groupie med några av de barn som lekte nere vid den lilla bäcken.

Vi hörs! …och glöm inte att gå in på WaterAid.se för att se hur du kan hjälpa till.