Det kan finnas farliga bakterier i ditt tappvattensystem

I ett pressmeddelande har medlemsorganisationen Säker vatten gått ut med information gällande risken med legionellabakterier i fastigheters tappvatten. Spridningen av bakterien sker via dricksvattennätet som kommer från våra vattentäkter där bakterien finns naturligt. Människan blir oftast smittad av legionärssjuka eller pontiacfeber via vattendroppar som kommer från dusch, ventilation eller till och med vattenanslutna handdukstorkar. En vanlig orsak till att bakterierna växer i tappvattenrören är för låg vattentemperatur. Ett sätt man kan säkerställa att man inte ger legionella chansen att växa är genom att se till så varmvattnet ligger på 55–60 grader.

Legionella trivs bäst under dessa förhållanden och platser:

  • För låg varmvattentemperatur

  • För höga temperaturer i kallvattenledningar

  • Varmvattencirkulation

  • Blindledningar med stillastående vatten.

Legionella är en dödlig bakterie som vid insjuknande kräver intensivvård. Även då är dödligheten mellan 5 och 20 procent. Den första kända spridning var år 1976 i USA. Där 221 personer insjuknade och av dessa avled 34 personer. Troligtvis spreds bakterien denna gång via ventilationen.

Se till att ditt varmvatten alltid har korrekt temperatur med Smart VVC

Smart VVC är en patenterad produkt som säkerställer att din fastighets varmvatten alltid håller korrekt temperatur. Bättre och effektivare varmvattencirkulation gynnar alla – från hyresgästen som snabbt får varmvatten ur sina blandare, via fastighetsägare som skär ner sina energikostnader och slutligen miljön som får en lägre belastning. Det är precis sådana hållbara nya produkter och metoder som vi på Pollex vill vara med och utveckla.

Smart VVC i korta drag

  • Smart VVC ger dig varmvatten i kranen på någon sekund

  • Minskar energikostnader

  • Kräver minimal rivning och är enkel att installera.

  • Förhindrar legionella genom att hålla 60° C i hela stammen

Vill du veta mer? Kontakta oss så kan vi berätta hur vi kan hjälpa dig att säkra upp ditt varmvatten. Du kan även läsa hela pressmeddelandet från Säkert vatten här.