Dricksvattendagen 2015

Söndagen den 22 mars arrangeras för 22:a året i rad Världsvattendagen. Den 20 marsuppmärksammar vi denna dag genom att arrangera ”Dricksvattendagen” i samarbete med Ale kommun för att vi vill inspirera, engagera och bredda kunskapen om vatten. Tid: 20 mars, kl. 8.30 – 10.30

Plats: Pollex AB, Rödjans Väg 9, Nödinge

Anmälan: Klicka här eller ring 0303-33 24 30  

världsvattendagen Pollex hållbart schaktfritt

Program

08:00-08:30 Frukost och mingel

08:30-08:40 Mikael Berglund som är kommunalråd i Ale kommun med ansvar för näringslivsfrågor och Mattias Höglund, VD för Pollex AB, hälsar välkommen.

08:40-09:10 Vatten och hållbar utveckling - Mattias Höglund pratar om den svenska vatteninfrastrukturen och hur den kan förnyas på ett hållbart sätt. Han kommer även lyfta vikten av rent vatten där det behövs som mest och berätta om WaterAids viktiga arbete i dessa frågor.

09:10-09:30 Ann-Charlotte Svensson jobbar som Projektledare i Ale kommun. Hon berättar hur Ale arbetar med "Hållbar planering av kommunal VA-verksamhet".

09:30-09:45 Kaffe och mingel

09:45-10:10 Niklas Johansson, Affärsutvecklare Chalmers School of Entrepreneurship, presenterar Aqua Robur som omvandlar tryck till tillgänglig elektricitet via patenterad turbinteknik. Ett projekt som snart skall börja testas på VA-nätet.

10:10-10:30 Nytt utan att gräva. Tobias Wingqvist, Styrud Ingenjörsfirma AB, presenterar hur man kan förlägga nya vattenledningar utan att gräva. Ett hållbart alternativ att bygga ut infrastrukturen under mark.

Världsvattendagen 22 mars

Söndagen den 22 mars arrangeras för 22:a året i rad Världsvattendagen.  Varje år belyser Världsvattendagen en särskild aspekt av sötvatten. FN:s organ UN-Water stödjer kampanjen på en internationell nivå och bestämmer också temat. Under temat ”Vatten och hållbar utveckling” utgör 2015 ett viktigt tillfälle att lyfta fram vattnets roll för en global hållbar utveckling.

Förra året uppskattas cirka 700 miljoner människor runt om i världen ha nåtts av budskapet om Världsvattendagen. Vi på Pollex hjälpte till genom att arrangera en inspirationsdag om viktiga vattenfrågor på temat ”Några timmar som kommer att förändra din syn på vatten”.

Vår ambition är att även göra vår inspirationsdag till en tradition och i år arrangerar vi den fredagen den 20 mars, ett par dagar före Världsvattendagen. Temat är detsamma som förra året och även i år är det dricksvattenfrågorna som står i fokus.

Vi vill inspirera, engagera och bredda kunskapen om vatten

Det är lätt att ta bra dricksvatten som något givet. Samtidigt är vattnet livsnödvändigt för oss och det är långt ifrån givet att vi i framtiden har samma dricksvattenkvalitet som idag. Här i Sverige står vi inför stora utmaningar när det gäller exempelvis investeringar och moderniseringar av ledningsnätet.  Det är samtidigt utmaningar som står i skarp kontrast mot de svårigheter som råder i många andra länder. Visste du t ex att

  • 748 miljoner människor i världen har inte tillgång till rent vatten. Det är mer än 80 gånger Sveriges befolkning.
  • I områden utan tillgång till rent vatten måste kvinnorna gå i snitt en mil om dagen bara för att hämta vatten.
  • I Sverige använder vi i snitt 160 liter vatten om dagen, i USA är snittanvändandet 570 liter vatten om dagen. I Etiopien är det bara 20 liter.
  • Varje dag dör 1 400 barn av diarré orsakad av smutsigt vatten – det är den näst vanligaste  dödsorsaken för barn under fem år.

Även i år kommer vi lyfta WaterAids arbete för att förändra människors liv genom att förbättra tillgången till rent vatten, bättre hygien och sanitet i världens fattigaste samhällen.