Närmare sextio personer kom till Pollex för att uppmärksamma Världsvattendagen

Igår söndag den 22 mars var en viktig dag för alla som på något sätt är engagerade i vattenfrågor. Den 22 mars varje år uppmärksammas nämligen Världsvattendagen som är en temadag instiftad av FN. Världsvattendagen har varje år ett särskilt tema och tanken är att sätta fokus på betydelsen av färskvatten och ett hållbart hanterande av färskvatten. Årets tema var ”Vatten och hållbar utveckling”. världsvattendagen schaktfritt hållbart förnyelse Pollex

För att uppmärksamma Världsvattendagen arrangerade Pollex i samarbete med Ale kommun ”Dricksvattendagen 2015” den 20 mars. Närmare sextio personer var på plats hos Pollex för att ta del av ett brett program där vattnets betydelse som livsmedel både ur ett nationellt och globalt perspektiv var en del. De fick också se exempel på innovativa dagvattensystem som klarar av att ta emot allt större regnmängder och översvämningar, ny teknik som förvandlar vatten till energikälla och besökarna fick också många exempel på schaktfria metoder för ledningsförnyelse som passar väl in i temat ”hållbar utveckling”.

Mikael Berglund som är kommunstyrelsens ordförande i Ale kommun inledde med att berätta om hur kommunen på olika sätt vill föra ut begreppet ”Hållbart ledarskap” och fördjupa samarbetet med näringslivet i regionen.

Kan ledningsförnyelse vara hållbart?

Pollex VD Mattias Höglund ställde sedan frågan ”Kan ledningsförnyelse vara hållbart?”. Ett tydligt besked om att det kan vara så är när förnyelsen sker med schaktfria metoder som kan ge en minskning av CO2-utsläppen med upp till hela 90 % jämfört med grävning. Ändå sker 80 % av ledningsförnyelsen idag med konventionella grävmetoder och bara 20 % med schaktfritt. Mattias Höglund menar att förhållandet bör vara det omvända och att frågan är viktig framgår av det faktum att stora delar av Sveriges ledningsnät på 170 000 km måste förnyas. Fortsätter förnyelsen att ske med konventionella metoder går det dels för långsamt, men det innebär också en enormt negativ miljöpåverkan samt störningar i samhället, för medborgarna och näringslivet.

Under förra året hjälpte WaterAid 2 miljoner människor att få rent vatten

Mattias Höglund berättade också om Pollex samarbete med biståndsorganisationen WaterAid vars arbete under 2014 hjälpte ytterligare 2 miljoner människor att få rent vatten och 3 miljoner att få bättre sanitära förhållanden. Pollex har ett långsiktigt samarbete med WaterAid och det har väckt ett starkt engagemang inom företaget. Utöver de ekonomiska bidrag Pollex ger som företag är det också många medarbetare som ger egna månadsbidrag.

Hållbar dagvattenhantering

dricksvattendagen dagvatten fördröjning multifunktionell yta Pollex

Ann-Charlotte Svensson som är projektledare inom Ale kommuns VA-verksamhet berättade sedan att kommunen står inför en stor utmaning när det gäller dagvattenhantering.  Dagens system är inte dimensionerade för att ta emot de stora vattenmängderna vid de allt intensivare regn vi kan förvänta oss i framtiden. Som exempel tog hon en majdag 2014 då kommunen fick 100 mm regn på någon timme. Översvämningarna ställde till stora problem och Ann-Charlotte menar att dagvattenfrågorna kräver ett bredare engagemang och att man ersätter ett konventionellt tänkande med utökat samarbete och nya innovativa lösningar. Som exempel tog Ann-Charlotte lösningar hos Malmö stad som i en ekostadsdel anlagt ett öppet dagvattensystem med rännor, kanaler och dammar som samlar upp och renar regnvattnet. Lösningarna har gjort att problem med tidigare återkommande översvämningar är förbi samtidigt som man fått betydande miljövinster och även mer trivsamma bostadsområden.

Vatten som går till spillo kan bli elektricitet

Niklas Johansson och Pablo Bárdossy från Chalmers School of Entrepreneurship informerade sedan om en helt ny och patenterad teknik som gör det möjligt att utnyttja vatten som energiresurs. Tekniken heter Aqua Robur och det är en småskalig vattenkraftsturbin som kan omvandla den övertrycksenergi som nu går till spillo i samhällets vattenledningsnät till tillgänglig elektricitet som skapar ekonomiskt-, socialt- och miljömässigt värde. Med en turbin är det möjligt att förse tjugo hushåll med elektricitet och bara i Göteborg uppskattas det finnas cirka 40 övertryckszoner i ledningsnätet så energipotentialen är betydande.

Nya ledningar utan att gräva

”De spar tid, pengar och miljön”. Det konstaterade Tobias Wingqvist från Styrud Ingenjörsfirma som gav flera exempel på schaktfria tekniker för att förlägga nya vattenledningar utan att gräva. På en vecka är det möjligt att med exempelvis styrd borrning förlägga 2 km ledning vilket är en mycket stor tidvinst jämfört med att gräva. Till detta kommer också miljövinsterna. Tobias berättade också om ”StyroRock Navigator” som är en patentsökt rördrivningsteknik utvecklad av Styrud som ger stora fördelar vid ledningsbyggande i berg. Metoden bygger, precis som vid styrd borrning, på att man arbetar från markytan och styr borrhålets riktning med hjälp av elektronik.

Den 22 mars 2016 är det återigen dags för Världsvattendagen och precis som i år kommer vi på Pollex att uppmärksamma dagen med ett eget evenemang!