Fastighetens luktande avlopp – ett minne blott

Har du problem med dålig lukt från din fastighets spillvattensystem? Du är inte ensam och vi har en lösning som hjälper dig på vägen.

Vi på Pollex har använt rök för att utreda ledningsägares spillvatten- och dagvattennät sedan 90-talet. Men ett mindre känt användningsområde är felsökning av spillvattensystemen i fastigheter. Rök tar alltid den lättaste vägen ut, vilket leder till att rök lätt kan visa vart eventuella fel befinner sig. Känner du en dålig lukt i din fastighet? Då kan det vara dags att kontrollera ditt spillvattensystem.

Karl Andersson är en av våra medarbetare som idag är känd ute hos våra kunder. En säljare som började sin resa med oss ute på fält och med just utredning av tillskottsvatten. Detta har han att säga om hur utredning med rök kan hjälpa lokalförvaltningar med problem i spillstammarna.

”Det finns en klar vinst i att använda rök. Till exempel när det kommer till odörer så är det extremt svårt att lokalisera vart lukten kommer ifrån. Eftersom vi trycksätter spillstammen och tillför rök, som tränger fram överallt den får möjlighet, får man en snabb och väldigt visuell bild på ungefär vart felet befinner sig. Tillsammans med ritningar över fastigheten kan man sedan bestämma mer exakt vart problemet ligger.”

Dålig lukt på Rambergsskolan

Ett konkret exempel där metoden använts för att hjälpa en kund är när Lokalförvaltningen i Göteborgs Stad skulle renovera delar av Rambergsskolan. De visste innan att det var problem med spillvattensystemet. För att kartlägga systemet innan renoveringen så anlitade de Pollex. Jonas Olsson på Lokalförvaltningen Göteborgs Stad har följande att säga om vårt samarbete.

Vi på Lokalförvaltningen Göteborgs Stad var medvetna om att vårt spillvattensystemet var i behov av relining och bytas ut på vissa delar i Rambergskolan. Så nu när det var planlagt att göra ett ombyggnadsprojekt i fastigheten så såg vi vår chans att även ta med spillvattnet i detta projektet.”

Han fortsätter.

”Med hjälp av Pollex röktryckning av spillvattensystemet så kunde vi lätt få en överblick vart spillvattensystemet var skadat. Detta underlättade vårt arbete så att vi kunde sätta in de rätta åtgärderna på de rätta platserna.” – Jonas Olsson, VVS-projektledare, Lokalförvaltningen Göteborg Stad

Vinsten av att lokalisera problem i spillvattensystemet med hjälp av rök är många. Du får en visuell och snabb kartläggning där man med hjälp av ritningar och annan dokumentation kan få en klar bild på vart problemet kommer ifrån. Vi har sett att lukten kan spridas från många olika källor, ofta är det otäta skarvar, spruckna ledningar eller tätningar runt installationer som läcker ut avloppslukten.

Har du frågor kring hur vi kan hjälpa dig eller metoden i sig? Tveka inte, kontakta oss så hjälper vi dig till vår bästa förmåga. För vi finns alltid här för dig!