Fastigheters dolda problem

Vårt mål är att minska fastigheters energiåtgång genom att täta ventilationskanaler. Ett dolt problem kan ge många följdeffekter om det inte åtgärdas. Däribland förhöjda radonvärden, fuktskador och höga uppvärmningskostnader. Vi arbetar även med att minska vattenåtgången och att lösa problem med vattenläckor med hjälp av en rör i rör metod i varmvattenstammar för att få en varmvattencirkulation. Målet är en hållbarhet som går hela vägen. Där vi tänker långsiktigt och på nästa generation. En framtid där underhåll av ventilation och VA kommer att ske genom effektivare metoder. Metoder som vi varit med och vidareutvecklat och introducerat.

Bildkollage från en flerbostadsfastighet där vi tätat ventilationskanalerna med Linervent. De boende märkte en markant förbättring av inomhusluften efter kanaltätningen.

Bildkollage från en flerbostadsfastighet där vi tätat ventilationskanalerna med Linervent. De boende märkte en markant förbättring av inomhusluften efter kanaltätningen.

Radon är ett av alla problem som en väl fungerande ventilation kan lösa

Radon är en radioaktiv gas och näst efter tobaksrökning den vanligaste orsaken till lungcancer. Radon finns i marken i hela Sverige utom på Gotland som har kalkgrund. Radonavgivande byggmaterial slutade användas 1976. I äldre flerfamiljshus kan sådant material förekomma i en omfattning som motiverar mätning och kontroll.

pollex linervent kanaltätning radon 2.jpg

Folkhälsomyndighetens riktvärde i inomhusluft för högsta halt av radon är 200 Becquerel per kubikmeter luft. Riktvärdet gäller för bostäder och allmänna lokaler som skolor och förskolor. Fastighetsägare till flerbostadshus, skolor och förskolor ska kontinuerligt kontrollera radonhalten och åtgärda en för hög radonhalt för att minska hälsorisken.

Radon finns med några få undantag överallt i marken. Blå lättbetong i byggnaden eller radon i dricksvattnet kan också vara orsaker till förhöjda radonhalter inomhus. Upptäcks höga radonhalter i vattnet rekommenderar Folkhälsomyndigheten att alltid kontrollera radonhalten i inomhusluften. Den största risken med radon i dricksvatten är att radon kommer ut i inomhusluften och att radon sedan andas in och kommer ner i lungorna. 

För att utreda hur mycket radon som finns i din bostad är det bra att börja med att kontakta kommunens miljökontor. De kan hänvisa till vem du ska vända dig till. En radonmätning bör pågå i minst två månader under eldningssäsongen (1 okt- 30 apr).

Sanera radon

Ofta räcker det att se över och öka luftomsättningen. Detta genom att se över fastighetens ventilation. Många glömmer dock bort att se över så att ventilationskanalerna är täta. Vi tar fram lösningar med tätning av befintlig ventilation och vid behov nya fläktar. Förutom att lösa dina radonproblem kan även din uppvärmningskostnad minska så pass att en installation betalar av sig själv genom minskade uppvärmningskostnader. Detta genom att uppvärmd luft inte längre sugs ut ur otäta kanaler. 

Här kan du läsa mer och se bilder och video på hur vi tätar ventilationskanaler.

Problem som en kanaltätning oftast löser:

  • Lukter som sprider sig inom fastigheter 
  • Höga uppvärmningskostnader
  • Förhöjda radonvärden
  • Risker för fuktskador och sjuka hus minskar drastiskt

Vid större radonproblem kan du behöva kombinera flera olika åtgärder såsom att täta sprickor och andra otätheter i grundkonstruktionen eller byta byggmaterial som avger radon. Kommer radonet från hushållsvattnet räcker det i de flesta fall att installera en radonavskiljare.

Radonets olika vägar in i fastigheter.

Radonets olika vägar in i fastigheter.