HALLÅ DÄR...

HALLÅ DÄR... Mattias Höglund, vd för företaget Pollex AB, kan du beskriva en bra kommun? ”Det är en kommun som vill driva näringslivet framåt och därför frågar mig vad jag som företagare har för behov.”

Mattias Höglund reser i hela landet när han och hans medarbetare jobbar med att undersöka, rengöra, underhålla och med schaktfria metoder förnya vatten- och avloppsnät. Företagets kunder finns i Sveriges kommuner från söder till norr, men Pollex huvudkontor ligger i Nödinge i Ale kommun. Under de senaste åren har Mattias Höglund upptäckt vilken nytta han har av sin kommun.

– Politiker och tjänstemän har satt igång en mängd olika projekt som gynnar oss företagare. Ett exempel som jag tycker mycket om är ett Erasmusprojekt där tio nya entreprenörer får möjlighet att vistas tre månader på ett företag i något europeiskt land där kommunen har en partner som också deltar i Erasmus. Ale kommun tar i sin tur emot tio entreprenörer som under tre månader kan jobba med sin idé på ett värdföretag. Vi var ett av dessa värdföretag. Kommunen har närmat sig oss och syns mer tillsammans med företag. Det är bra, säger Mattias Höglund.

Det var hans pappa som tillsammans med en kollega startade företaget på 80-talet. Idag är det Mattias som driver Pollex AB ihop med två kompanjoner. Bland kunderna finns en majoritet av Sveriges kommuner. Mattias Höglunds ambition är att vara med och påverka och förändra på ett sätt som gynnar miljön och samhället och han tycker att en bra kommun har en helhetssyn, en långsiktig plan och en löpande kontroll. Han tar upphandling som ett exempel.

– En bra kommun har en helhetssyn i sina upphandlingar. Det handlar upp på fakta och med en löpande kontroll. Då har man också ofta en långsiktig plan för sitt arbete. En bra kommun tar ansvar när det gäller miljö och kvalitet och vill göra förbättringar. Det är svårt men jag tycker kommunerna ska gå i bräschen för detta, säger Mattias Höglund.

Vilka är dina drivkrafter?

– Min drivkraft är att leda och driva ett företag som tar ett ansvar utöver skatter och avgifter. För att klara av de globala utmaningar vi står inför, så måste alla företag ta ett stort ansvar. Våra anställda är det viktigaste vi har och när de rekommenderar andra att ta anställning hos oss, så är det något som motiverar och värmer.

Samtidigt är det en slags tävling, jag har ett förflutet inom professionellt tennisspel och ”tänket” är på sätt och vis detsamma. Att hela tiden bli bättre och vara öppen för förändringar. Det är ju jobbigt men det är också det som lockar. Vi ger inte ger upp i första taget. Vi vill vara bäst och sätter upp mål som ska uppnås. Belöningen blir stolthet.

Vad har du dragit för lärdom som företagare?

– Att min personal har olika förutsättningar och behov och det går inte att skapa ett företag som passar alla till hundra procent. Då är det viktigt att alla vet vart vi vill gå. Det kräver att man är öppen och inte hemlighåller saker och att vi också lyssnar på vad alla har för förslag och tankar.

Hur ser framtiden ut för ditt företag?

– Den ser positiv ut. Kommuner förstår allt mer att det inte bara är järnväg och väg som är viktig infrastruktur. Det är även vatten och avlopp och det är viktigt att förnya och att göra det med förnyade hållbara metoder. Tusentals kilometer med åldrade ledningsnät i de svenska kommunerna behöver rustas upp. Så det finns mycket för mitt företag att jobba med framöver.

Om du träffar en företagare och har femton sekunder på dig att förklara varför hon eller han bör lägga sitt företag i Ale kommun, vad säger du då?

– Här finns ett väldigt bra samarbete mellan kommun och näringsliv. Kommunen bryr sig om företagen och tycker att vi är viktiga för näringslivet. De har en strategi som sträcker sig över blockgränserna, vilket ger en trygghet.

Text: Jenny Stiernstrand, Svenskt näringsliv / Foto: Fredrik Schenholm