Har du ökat flöde till ditt reningsverk under hösten?

Sommaren lider mot sitt slut och hösten nalkas. Vi går nu in i den regnigaste perioden av året. Med mycket regn kan problem med ökad belastning på reningsverken dyka upp. En anledning kan vara att fastigheter har kopplat sina stuprör på spillvattennätet istället för dagvattennätet. Det innebär att den mängd vatten som kommer till reningsverket ökar kraftigt under regniga perioder. Det som kallas tillskottsvatten. Detta vatten renas då helt i onödan. Med andra ord en helt onödig kostnad för ledningsägaren. Genom att undersöka sitt ledningsnät kan man få kontroll på flödet in till reningsverken och på så sätt spara pengar.

Vi hjälper dig

Behöver du utreda ditt spill- eller dagvattennät så finns vi alltid här för dig. Med hjälp av scenrök inventerar vi ditt ledningsnät och hittar eventuella fel. Röken förs in via stuprör och markbrunnar så att dess färdväg kan dokumenteras. Rök används för att det lätt ger en visuell överblick på var brister finns. I och med att det är vanlig scenrök, så är den helt ofarlig. I de fall där djupare undersökning krävs används färgat vatten för att se var vattnet tar vägen.

Kontroll Felkopplingar låg uppl.jpg

Varför skall du inventera ditt ledningsnät?

Det finns många anledningar till att man bör se över sitt ledningsnät. Här nedan är några viktiga.

  • Ditt reningsverk behöver inte belastas i onödan och du kan på så sätt spara pengar.

  • Du finner lätt överläckage mellan ledningar.

  • Förebygga problem som kan uppstå i ledningsnätet.

Läs gärna vidare hur vi kan hjälpa dig genom de metoder vi brinner för. All information om vår utredningsmetod hittar ni här.