Het start för iskall metod

Pollex AB slöt i januari 2016 avtal med brittiska Suez Advanced Solution UK (f.d. Aqualogy) om att lansera underhållsmetoden ispiggning på den svenska marknaden. Under hösten har nu flertalet arbeten utförts. Det allra första arbetet hade en speciell inramning, eftersom det utfördes strax utanför den pågående VA-mässan i Jönköping i slutet av september: – Pollex VD, Mattias Höglund, samlade ihop de på Elmias mässgolv som var intresserade av att se vad ispiggning innebär. De gick sedan en promenad från mässan ut till platsen där vi stod beredda att visa hur rengöringsmetoden går till i praktiken, berättar Göran Bengtson som är metodansvarig för Ispiggning på Pollex.

ispiggning

Intresset var märkbart stort, men vad fick de se?

– I startpunkten stod den stora långtradare som är fylld med färdig ismassa, och sedan visade vi hur isen pumpas ned i ledningen och trycks genom röret. Under tiden förklarade vi hur effektivt och skonsamt ispluggen gjorde rent ledningen. Men de intresserade förstod kanske verkligen hur bra metoden var när vi gick vidare till upptagningsplatsen 400 meter längre bort och de med egna ögon fick se det smutsiga materialet som kom ut, minns Göran Bengtson.

Efter den oväntat publikdragande demonstrationen av ispiggning utanför VA-mässan i Jönköping har arbetena med, den för svenska marknaden sprillans nya metoden, rullat vidare under hösten. Bland kunderna återfinns Sölvesborg Energi AB, Jönköpings kommun, samt kommunerna Billesholm och Vallåkra som båda tillhör Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA). Det är vattenledningar och tryckavlopp som har underhållits helt schaktfritt med ispiggning.

Göran Bengtson reflekterar över den kvicka introduktionen på svenska marknaden:

– Det var knappt ett år sedan jag hörde talas om metoden för första gången. Då gjorde NSVA testarbeten med ispiggning i Sverige tillsammans med brittiska Suez Advanced Solution UK. Min tanke var då att underhållsmetoden kunde vara ett bra komplement i framtiden, exempelvis i ledningar där material och dimension inte är helt kända eftersom ispluggen är formbar och aldrig riskerar att fastna som en traditionell pigg kan göra. Men jag trodde kanske inte att allt skulle gå riktigt så snabbt som det har gjort.

Rätt metod på rätt plats

ispiggning

NSVA var nöjda med de första testerna som gjordes hösten 2015, men lät Pollex gå vidare som entreprenör i Sverige. Dejan Tucakov som är VA-ingenjör på avdelning Rörnät på NSVA ser ispiggning som en bra metod för exempelvis tryckavlopp vid snäv tidsram där man inte kan riskera att en pigg fastnar och leder till breddning. Andra exempel är i vattenledningsnät med många böjar och varierande dimensioner, samt även då längre vattenledningar ska rensas och luft-vattenspolning inte är tillräckligt. Men Dejan Tucakov poängterar att helheten av metoder är viktig:

– I de arbeten som utförts i Vallåkra och Billesholm nu under hösten 2016 var vi ute efter flera metoder: traditionell brandpostspolning, luftvattenspolning, ispiggning och eventuellt traditionell piggning. Jag tror på helhetslösningar, där företag som Pollex skapar en optimal spolplan med de metoder som bäst passar in för just de ledningar som ska underhållas. Pollex är experter på rensning av ledningar och har ofta bättre kunskaper än vi på kommunerna om var och när de olika metoderna lämpar sig bäst, säger Dejan Tucakov.

Internationellt är ispiggning ingen ovanlighet. I Storbritannien är det den näst vanligaste underhållsmetoden efter vattenspolning. Andra länder där ispiggning etablerat sig är USA, Australien, Singapore och Italien. Matthew Stephenson, som är affärsområdeschef för ispiggning på Suez reflekterar kring ispiggningens framtid i just Sverige:

–  I Sverige finns stor potential för metoden eftersom man är ett modernt och välutvecklat land, nyfiket på nya teknologier som kan hjälpa till att möta de höga krav som ställs på god vattenkvalitet.

Mer om ispiggning:

  • Här kan du se vår video om ispiggning
  • Här kan du läsa mer om tjänsten
  • Här kan du läsa fler inlägg om ispiggning