Hur var det egentligen med det läckande dricksvattennätet?

Det har lagts fram mycket fakta kring vårt dricksvattennät sista tiden. Upp till 25% av vårt dricksvatten läcker ut. Är det verkligen så mycket? Tack vare en utredning från Svenskt Vatten får vi en inblick i hur det faktiskt ser ut och vart vårt vatten tar vägen. Denna artikel baseras på en artikel som publicerades av Svenskt Vatten den 12-9-2019. Vill ni läsa artikeln så kan ni göra det här.

Det har skrivits mycket om situationen med läckande dricksvattenledningar i media under den senaste tiden. Det kan vara svårt att hitta rätt information då mängden vatten som inte når abonnenterna varierar mycket mellan olika ledningsägare. En utredning släppt av Svenskt Vatten ger en bättre insikt i vart vattnet verkligen tar vägen.

Vart tar vattnet vägen?

Svenkt Vatten - www.svensktvatten.se

Svenkt Vatten - www.svensktvatten.se

Det är inte allt vatten som lämnar våra vattenverk som kommer fram till slutabonnenterna. Dock så behöver inte vattnet läcka ut för det. Om vi säger att det vatten som lämnar vattenverken är levererat, så innebär det att det är 100 % av vårt dricksvatten. 5 % av det vatten som lämnar vattenverken når aldrig dig som abonnent. Detta vatten används ofta av VA-organisationen själva, t.ex. för att spola eller rengöra ledningsnätet. Utöver det så har vi en vattenförlust på 20 %. Detta är vatten som inte spårbart levereras till slutabonnenten. Med andra ord har vi en debiterad förbrukning på 75 % av den totala dricksvattenproduktionen.

Inte riktigt 20 %

De 20 % som vi har i vattenförlust kan i sin tur delas upp i två olika förluster. Den ena, skenbara läckor, behöver inte vara en läcka i sig. Detta kan vara otillåten förbrukning av vattnet eller trasiga vattenmätare. Dessa skenbara läckor utgör ungefär 5 % av den totala vattenförlusten på 20 %. De andra 15 procenten är verkliga läckor där vattnet läcker ut från ledningsnätet. Att vatten läcker ut får inte vattnet att försvinna. Det återvänder till dess naturliga bana och kommer så småningom renas igen. Trots att vattnet återgår till det naturliga kretsloppet när det läcker ut, så är det ingen hållbar strategi att ha ett läckande ledningsnät. Läckor är en ineffektivitet i systemet som bidrar till förluster i pengar, energi och resurser.

Läckor i olika storlekar

Dessa 15 % som utgör det verkliga läckaget i våra ledningsnät kan självklart variera i storlek. Större läckor lagas nästan alltid omgående. De är lätta att lokalisera då vattnet ofta tränger upp till ytan. Små läckor, läckor som är lika stora som en tändsticka, kan läcka väldigt länge innan de upptäcks. Enligt tabellen nedan kan man lätt se hur mycket vatten som kan läcka ur dessa små ledningsbrott.

Svenskt Vatten - www.svensktvatten.se

Svenskt Vatten - www.svensktvatten.se

Långa ledningsnät gör läckor svåra att hitta

Sverige har drygt 1750 vattenverk. Dessa verk levererar rent dricksvatten till ungefär 90 % av landets befolkning. För att nå dessa 90 % krävs det mycket och långa ledningsnät. I Sverige har vi 111 700 kilometer ledningsnät. Vilket är 2,8 varv runt jorden vid ekvatorn. Det är dock inte kommuner som äger alla dessa ledningar. 77 % ägs av kommunen och 23 % ägs av fastighetsägare. En kommun som har längre sträckor mellan bebyggelse behöver därför mer ledningar som transporterar vattnet. Dessa ledningar går under skog och mark vilket gör läckor ännu svårare att hitta och laga.

Vill ni veta mer om svenskt VA så finns det väldigt mycket härlig och läsvärd information på Svenskt Vattens hemsida.