I våra kläder – Kvartal 1 2017.

Idag fortsätter vi vårt segment I våra kläder. Detta kvartal kan ni läsa lite om hur vi har hjälpt våra kunde och gjort deras vardag lite lättare genom bland annat Schaktfri ledningsförnyelse, Polly-Pig-rensning mm. Ni får även en inblick i hur killarna på vår verkstad jobbar. Här kommer ett urval av bilder och förklaringar kring vad vi hjälpte våra kunder med under det första kvartalen 2017.

Schaktfri ledningsförnyelse med sliplining i Varberg

Christoffer och Kenny gör klart den sista etappen i ett projekt i Varbergs kommun. Den metod som används är Sliplining, en metod som innebär att man drar in ett redan komplett och runt rör i det gamla. Sliplining är ett bra alternativ om man till exempel vill går ner i dimension på en ledning som är överdimensionerad. Om detta inte är fallet, så är formpassade rör den bättre vägen att gå.

Schaktfri ledningsförnyelse
Schaktfri ledningsförnyelse

Polly-Pig-rensning av tryckavlopp i Kristianstad

Per och Steinar är i Kristianstad och piggar tryckavlopp. Ute är det snö och kallt men inne i pumpstationen arbetar de i lä. Piggar sätts in i pumpstationen med hjälp av en starthylsa och plockas sedan upp med hjälp av metallkorgar i närmaste släppbrunn. I just den här ledningen har man stora problem med svavelväte som orsakar dålig lukt och frätskador på efterkommande betongledning och brunnar, då är Pig-rensning ett bra alternativ.

Schaktfri ledningsförnyelse
Schaktfri ledningsförnyelse

Kontroll av felkopplingar och tillskottsvatten i Enköping

Thomas och Pär är i Enköping och genomför kontroller av VA-nätet med hjälp av rök. Med röken kan man se felkopplingar, överläckage och andra fel i ledningarna. Räcker inte röken till för att se var vattnet tar vägen så används färgämne för att ta reda på var vattnet kommer ut.

Schaktfri ledningsförnyelse
Schaktfri ledningsförnyelse

Polly-Pig-rensning av tryckavlopp i Lidköping

Alexander och Hasse är i Lidköping och piggar ledningar åt kommunen. Märker ni att era ledningar inte har samma kapacitet som förr? Då kan rensning med Polly-pigs vara lösningen.

Schaktfri ledningsförnyelse
Schaktfri ledningsförnyelse

Luft- och vattenspolning i Sölvesborg

Per och Johan rengör vattenledningar i Sölvesborg. Luft- och vattenspolning är ett säkert och miljövänligt sätt att rengöra ledningar samt få missfärgat och osmakligt vatten kristallklart igen.

Schaktfri ledningsförnyelse
Schaktfri ledningsförnyelse

Provtryckning i Örebro

Rasmus och Christoffer provtrycker och tar vattenprover på en nylagd vattenledning i Örebro. När de provtrycker så använder de vår specialmetod som i slutändan säkrar ledningen så att rent och klart vatten kommer att levereras till abonnenter i området.

Schaktfri ledningsförnyelse
Schaktfri ledningsförnyelse

Schaktfri ledningsförnyelse med formpassade rör i Tvååker

Christoffer och Kenny drar in formpassade rör i Tvååker som ligger i Varbergs kommun. De formpassade rören kommer vikta på stora trummor. När de gamla rören är rensade och rengjorda dras det nya PE-röret in med en vinsch. Väl på plats ångas de upp tills ursprungsform så de sitter tätt mot det gamla röret.

Schaktfri ledningsförnyelse
Schaktfri ledningsförnyelse

Kontroll av felkopplingar och tillskottsvatten i Dalby

Karl och Pär är i Dalby och kontrollerar felkopplingar i dag- och spillvattennätet. Ibland stöter vi på problem som till exempel överläckage mellan ledningarna eller felkopplade stuprör. Med denna lösning vet man precis var man behöver sätta in åtgärder, vilket minskar kostnader vid reparation och underhåll.

Schaktfri ledningsförnyelse
Schaktfri ledningsförnyelse

En vardag på vårt lager i Nödinge

På vårt lager och verkstad jobbar Per, Robert och Conny dagligen med att förbättra våra fordon samt assistera våra medarbetare i fält. Per jobbar på ett nytt fordon som skall används vid Luft- och vattenspolning. Robert fixar i ordning bilarna efter veckans jobb medans Conny ordnar vårt Pig-lager.

Schaktfri ledningsförnyelse
Schaktfri ledningsförnyelse

Luft- och vattenspolning i Västervik

Göran och Adam är i Västervik och spolar ledningar. Att jobba natt är inte ovanligt för våra medarbetare i fält när de jobbar med luft- och vattenspolning. Detta minskar påverkan för de företag och känsliga abonnenter i kringområdet som är i stort behov av sitt vatten under dagtid.

Schaktfri ledningsförnyelse
Schaktfri ledningsförnyelse

Schaktfri ledningsrenovering - Formpassade rör i Trollhättan

Fredrik, Kenny, och Christoffer är i Trollhättan och drar in formpassade rör. En av de spännande sakerna med att arbeta med schaktfria metoder är att man får åka Sverige runt och uppleva nya miljöer samtidigt som man hjälper Sverige att fortsättningsvis ha bra vatten i kranen.

Schaktfri ledningsförnyelse
Schaktfri ledningsförnyelse

Pollexmetoden på Arlanda

Fredrik och Rasmus är på Arlanda flygplats och Polly-Pig-rensar, provtrycker och torkar en nylagd flygbränsleledning. Ett lite ovanligt jobb som våra medarbetare tog emot med öppna armar och löste utan problem. Ännu en vecka med ett spännande projekt avklarad.

Schaktfri ledningsförnyelse
Schaktfri ledningsförnyelse