I våra kläder – Kvartal 2 2017.

Idag fortsätter vi vårt segment I våra kläder. Detta kvartal kan ni läsa lite om hur vi har hjälpt våra kunder och gjort deras vardag lite lättare genom bland annat Schaktfri ledningsförnyelse, Pollexmetoden mm. Ni får även en inblick i vissa av våra medarbetare på kontoret jobbar. Här kommer ett urval av bilder och förklaringar kring vad vi hjälpte våra kunder med under det andra kvartalen 2017.

Polly-Pig-rensning i Falkenberg

Alexander och Hans är i Falkenberg och Polly-Pig-rensar tryckavloppsledningar. Avlopp är något som samhället förväntar sig skall fungera. Något som man inte tänker på är allt arbete som kommuner och entreprenörer lägger ner för att se till att avloppet rinner och pumpas säkert från toaletten till ett reningsverk. Avloppet färdas ofta flera mil genom olika rörsystem innan det renas.

Pollexmetoden
Pollexmetoden

Luft- och vattenspolning i Vaggeryd

Göran och Johan är i Vaggeryd och spolar vattennätet med hjälp av Luft- och vattenspolning. Det är en snabb och smidig lösning för att rensa bort lös smuts och avlagring. Har ni till exempel problem med bakterier i dricksvattnet så är Luft- och vattenspolning markant mer effektivt på att spola ur bakterier än vanlig vattenspolning.

Pollexmetoden
Pollexmetoden

Formpassat på östkusten

Fredrik och Kenny njuter av fint väder på ostkusten när de förnyar en gammal ledning med hjälp av formpassade rör. Renovering med hjälp av schaktfria metoder är ett väldigt bra alternativ för att förnya ledningsnätet i tätorter och samtidigt hålla störningar i infrastrukturen till det minimala.

Pollexmetoden
Pollexmetoden

Polly-Pig-rensning i Älmhult

Steinar och Rikhard är i Älmhult och Polly-Pig-rensar en VA-ledning. Med hjälp av denna metod så återställs flödet i ledningen och avlagringar skrapas bort.

Pollexmetoden
Pollexmetoden

Projektansvarig på kontoret

Håkan är projektansvarig och jobbar dagligen med kontakt mot våra kunder. Just när vi tittar förbi så sitter han och organiserar det sista inför nästa veckas jobb. Han har jobbat i fält på samtliga av våra produktområden inom underhåll under sina första år hos oss. Nu ser han till att våra medarbetare får med sig rätt uppgifter och har rätt förutsättningar att genomföra sitt jobb ute i fält.

Pollexmetoden
Pollexmetoden

Kontroll av felkopplingar  Norrtälje

Thomas och Henrik hjälper Norrtälje kommun att minska sitt tillskottsvatten genom att spåra felkopplingar på spill- och dagnätet. Efter att man har kontrollerat ledningsnätet med hjälp av rök så används färg för att visuellt kunna följa vattnets väg genom ledningsnätet.

Pollexmetoden
Pollexmetoden

Polly-Pig-rensning i Överum

Fredrik och Rikhard är i Överum och rensar en intagsledning med Polly-piggs. Sveriges intagsledningar är de ledningar som tar upp vattnet från sjöar och hav. Sedan förs vattnet till vattenverk som renar det och i sin tur skickar vidare det till slutabonnenterna.

Pollexmetoden
Pollexmetoden

Formpassat i Upplands Väsby

Fredrik och Eddie är i Upplands Väsby och drar in formpassade rör. Rören kommer på stora trummor som sedan dras in med hjälp av vinschar och expanderas sedan med ånga för att få dem att sitta helt tätt mot det gamla röret.

Pollexmetoden
Pollexmetoden

Fastighet på kontoret

Karl Almqvist, vår nya marknadschef inom fastighet sitter och förbereder sig för kommande kundmöten med stora fastighetsägare. ”För mig har drömjobbet varit att få jobba med marknadsföring. Att få jobba med innovativa och energibesparande produkter som vår nya rivningsfria ventilationstätning är för mig helt rätt väg in i framtiden”. Karl som tidigare arbetat hos oss med kontroll av felkopplingar har en bakgrund inom sälj, marknadsföring och ledarskap. Lycka till Karl på din nya position inom Pollex.

Pollexmetoden
Pollexmetoden

Pollexmetoden i Arboga

Christer och Axel avslutar ett långt projekt i Arboga. Med hjälp av vår tjänst Pollexmetoden har de täthetsprovat, läcksökt och pig-rensat över 10 050 m råvattenledning, 16 940 m vattenledning samt 16 400 m avlopp. Ett större projekt som hjälper nya abonnenter att få rent och klart vatten.

Pollexmetoden
Pollexmetoden