I våra kläder - november 2016

Idag är första dagen i ett nytt segment här på Pollex hemsida. Vi kallar segmentet "I våra kläder". Varje månad kommer vi sammanställa lite bilder och information från våra medarbetare i fält för att ge er läsare en bättre inblick i vår vardag. Denna månaden kan ni läsa lite om Polly-Pig-rensning av tryckavlopp och råvatten samt Kontroll av felkopplingar på dag- och spillvatten för att minska ovidkommande vatten. Här kommer ett urval av bilder och förklaringar kring vad vi hjälpte våra kunder med under november månad.

Polly-Pig-rensning av tryckavlopp i Hunnebostrand

En dag i våra kläder kan se ut så här. Rasmus och Fredrik rensar en tryckavloppsledning med Polly-Pigs för en samfällighet på Ödby ö utanför Hunnebostrand. Att få se nya och spännande miljöer är en vardag för våra medarbetare ute i fält.

Polly-pig är den mest använda metoden för att rensa TA-ledningar idag. Pollex har även andra metoder som till exempel Ispiggning. Vill ni veta mer om Polly-Pig-rensning eller om Pollex.

tryckavlopp

Polly-Pig-rensning av vattenledning på Öland

Vi har använt Polly-Pigs för att rensa ledningar sedan 80-talet och har i och med detta stor nedärvd kunskap om ledningsunderhåll hos våra medarbetare.Christer och Andreas var på Öland och rensade en råvattenledning med hjälp av Polly-Pigs. Råvattenledingen tar grundvatten från en djupgrävd brunn, efter det transporteras vattnet till ett vattenverk och sedan ut till abonnenterna.

tryckavlopp

Kontroll av felkopplingar i Eskilstuna

När Thomas och Pär inventerar hus för att kontrollera stuprören så kan det se ut så här.Nu när den svenska vintern är här med snö och tö så är det viktigt att hålla koll på spillvattnet. Idag så lider många kommuner av ovidkommande vatten i spillvattennätet. Detta leder till att man som kommun lägger pengar och energi på att rena rent vatten. De vanligaste felen är inläckage, överläckage och felkopplade rör. Med vår tjänst för kontroll av felkopplingar används rök och färgning för att hitta felen och ge kommunen ett lätt sätt att få en överblick av bristerna i sitt spillvattennät.

 tryckavlopp  tryckavlopp

Polly-Pig-rensning av gasledningar i Göteborg

En solig dag. Per och Rikhard torkar och säkerställer flödet i en gasledning med Polly-Pig. Efter grabbarnas arbete är fullbordat så är ledningen klar för att provtryckas och om allt ser okej ut så kan gasen flöda i ledningen. Ett lite ovanligt uppdrag som killarna löste utan problem. Vardagshjälte för ännu en dag.

 tryckavlopp  tryckavlopp