Innovation, nytänk & luft-vattenspolning

Ett av våra löften till er som läsare, kunder eller intressenter är ”Nytänk och innovation”. Med detta menar vi bland annat att vi i vardagen skall sträva efter att utveckla samt driva våra metoder framåt.

Vi har spolat vattenledningar med hjälp av Luft-vattenspolning sedan 80-talet. Sedan dess har inte några större förändringar skett i utförandet eller rapporteringen av metoden. Man har kopplat in sig på vattennätet, stängt alla ventiler och sedan har man kört igång. Operatören har i mångt och mycket gått på känsla och erfarenhet när det kommer till tryck och blandning av luft i ledningen. Tack vare vår femte iteration av vårt egenutvecklade Luft-vattensläp går vi från det gamla och analoga till en helt digital lösning. Allt för exakt samma kostnad för dig.

Fördelar för dig

För dig, ja du som faktiskt har beställt och vill ha dina ledningar spolade, så innebär detta digitaliserade släp en helt ny säkerhet. Efter utförd spolning får du en rapport som innehåller mer exakta värden på tryck och flöde före, under och efter spolningen. Du får veta exakt hur lång tid det tog att spola ditt ledningsnät. Vi hoppas att detta kommer hjälpa dig i ditt arbete både för dokumentation samt bevis på att det jobb du beställt faktiskt har gett resultat.

Med den data vi nu kan mäta och samla in för varje spolad ledningssträcka kommer vi också kunna ta fram andra parametrar på ledningsnätet. Parametrar som är viktiga för dig som ledningsägare att känna till. Vi jobbar vidare med denna utveckling och så fort vi hittar nya lösningar kommer du att få reda på det!

Luft-vattenspolning

Att på ett enkelt och effektivt sätt rensa dricksvattenledningar kräver rätt utrustning, men framför allt kompetens och erfarenhet. Pollex metod för att ta bort bakterier, sediment och avlagringar från vattenledningar och snabbt få fram rent och friskt vatten till abonnenterna är inte bara väl beprövad, utan också snabb och verkningsfull.

Lösningen heter luft-vattenspolning – med denna kan vattenledningarna i ett helt samhälle spolas tidseffektivt, till en rimlig kostnad och dessutom helt schaktfritt.