Investeringar i vatten måste fördubblas

”Investeringar i vatten måste fördubblas”, så sa Svenskt Vattens VD Pär Dalhielm under en intervju med Di Ekonomi. En investering i ledningsnät och vattenverk men även i kompetens.

Sverige har idag ett ledningsnät som sträcker sig 5 varv runt jorden. Dock så läcker så mycket som 20% av det renade och drickfärdiga vattnet ut. Att hitta dessa läckor är mycket svårt och ibland omöjligt. En lösning är att öka förnyelsetakten och på så sätt säkra ledningsnätet efter ett 100års perspektiv. En stor del av det svenska ledningsnätet byggdes under 60- och 70-talet. Tekniken har gått framåt sedan dess och man har ett mer långsiktigt tänk idag.

Ett problem som ledningsägare idag ställs inför är finansieringen av dessa förnyelseprojekt. Enligt svensk lag så får inte en VA-organisation gå med vinst över lång sikt. Man får bara ta betalt så att det kan täcka de kostnader man har. I och med detta blir det svårt att bygga sig en buffert och spara inför kommande förnyelseprojekt menar Pär. Ett första steg för att hjälpa till med detta är att ändra lagstiftningen och göra det lättare att buffra för reinvestering i ledningsnätet.

Vi har blivit väldigt duktiga på att underhålla vårt VA-nät säger Pär. Dock så behövs mer kompetens när det kommer till att se långsiktigt. Vi måste blicka framåt. Hur ser behovet ut om 10 – 20 år? Sedan planera sina investeringar efter det.

Pollex-schaktfritt-förnyelse-formpassat-vatten-va.jpg

En förnyelsemetod gjord för det moderna Sverige

Mycket av Sveriges ledningsnät ligger idag centralt i städer. De går under hus, parker och vägar. Tänk om man kunde förnya dessa med minimal påverkan på befolkningen. Vet du vad? Det kan du!

Att förnya sitt ledningsnät med schaktfria metoder är både miljövänligare och kostnadseffektivt under rätt förhållanden. Tänk dig följande scenario. Du skall förnya en ledning som går under en väg, en park och sedan en väg till. Istället för att behöva stänga av vägarna, förstöra parken med tunga fordon och schakter, så kan du göra två små punktschakter vid sidan av de båda vägarna och dra en ny ledning i den gamla. Du behöver inte stänga av vägen, inte förstöra parken och samtidigt så sparar du både pengar och på miljön. Detta är en stor fördel med schaktfria tekniker.

Så här kan det gå till om istället man skall förnya sitt ledningsnät med schaktfria metoder och formpassade rör.

Man börjar med att noggrant mekaniskt rengöra den gamla ledningen. Det innebär främst att skrapa bort hårda avlagringar. Efter rengöring filmas och dimensionskontrolleras ledningen för att säkerställa att en säker indragning kan göras.

Det formpassade röret, som är ett vanligt PE-100 rör, dras sedan direkt från en stor trumma in i den gamla ledningen med hjälp av en kraftig vinsch. Det nya röret återfår sedan sin runda form och fulldimension genom att man värmer upp röret med ånga och tryckluft. Efter slutförd ångning så ligger det nya röret helt dikt an mot den gamla ledningens innerväggar.

Innan provning och inkoppling av den nya ledningen filmas och granskas installationen. Slutligen kopplas den nya PE-ledningen in på befintligt nät med standardkomponenter.

Vid förnyelse av dricksvattenledningar, så får de boende oftast vatten genom provisoriskt dragna vattenledningar som kopplas på fastigheten under hela entreprenadtiden.

Har du frågor kring schaktfria metoder eller på hur vi kan hjälpa dig? Tveka in att kontakta oss. Vi delar gärna med oss av vår kunskap kring underhåll och förnyelse av VA. Tillsammans hjälps vi åt att se till så vi fortsatt har tillgång till vardagslyxen rent dricksvatten direkt ur kranen.

Vill du se intervjun med Pär så kan du göra det här.