Karlshamn Energi satsar stort på sitt dricksvattennät

pollex-va-vatten-dricksvatten-ledningsnät

Efter en stor läcka i centrala Karlshamn har Karlshamn Energi meddelat att de kommer att satsa stort på att förnya sitt dricksvattennät.

Anders Strange, VD på energibolaget, berättar att de kommer ”lägga ut en offensiv utbytesplan” i en intervju med tidningen Sydöstran.

Planen innebär en storsatsning på 600 miljoner kronor över en femårsperiod. Den största delen kommer att investeras i att bygga ett nytt vattenverk. Resten inkluderar nya pumpstationer och renovering av det befintliga dricksvattennätet.

Förnyelsetakten måste öka

Vi som arbetar på Pollex blir alltid glada när svenska kommuner väljer att satsa på att förnya sitt ledningsnät. Förnyelsetakten för Sveriges VA måste öka. Det har vi pratat mycket och länge om.

Anders, vi finns här för dig

För att kunna öka förnyelsetakten utan att påverka infrastrukturen allt för mycket krävs moderna metoder. Ett alternativ är schaktfri ledningsförnyelse, som är vår specialitet (vi har gjort det till vår specialitet eftersom vi menar allvar när det gäller hållbarhet).

Med hjälp av två punktschakter kan du förnya en ledning på upp till 1000 meter utan att gräva upp vägar och grönområden. Inuti dina gamla ledningar dras PE-rör som håller i 100 år till. Det låter väl bra, Anders? Du ska veta att vi alltid finns här för dig!

Blev du eller Anders intresserad av schaktfritt finns det mer att läsa här:

Varför schaktfritt

Schaktfritt - För miljön

Våra Schaktfria metoder