Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad nöjda med Polly-Pigrensning!

Kretslopp och vatten uppmätte sommaren 2012 höga k-värden och låg pumpkapacitet på en av sina tryckavloppsledningar. Efter en kortare utredning beslutade man att Polly-Pigrensa ledningen. Efter genomförd rensning gjordes en ny kapacitetsmätning. Denna mätning visade att man ökat pumpkapaciteten med hela 33% till i stort sett dimensionerande kapacitet! Även k-värdet reducerades kraftigt, ned till 1/3 av värdet innan Polly-Pigrensningen.

Kretslopp och vatten är mycket nöjda med resultatet och rekommenderar metoden för ledningar med nedsatt pumpkapacitet och höga k-värden.