Pollex metod för luft- och vattenspolning ger kommuner fler mervärden än rensade dricksvattenledningar

Rensning av dricksvattenledningar får allt högre prioritet i många svenska kommuner. Ett ökat fokus på vattenkvalitet gör att fler och fler kommuner upprättar långsiktiga planer för luft- och vattenspolning. Långsiktigheten gör det möjligt att förebygga och säkerställa en hög vattenkvalitet. Dessutom innebär en regelbunden spolning att livslängden på ledningsnäten kan förlängas. Ett exempel på en kommun som agerar långsiktigt är Kungälv. Hösten 2014 tecknade kommunen ett treårigt ramavtal med Pollex om rensning av stora delar av kommunens vattenledningsnät. luft- och vattenspolning, vattenledningar, dricksvatten, rengöring, underhåll, ledningsnät, sediment, biofilm

Samtidigt är det oundvikligt att det ibland krävs akuta rensningsinsatser när det uppstår problem med exempelvis missfärgningar. De kan uppstå i samband med vattenläckor men kan också ha andra orsaker. Pollex har sedan 80-talet hjälpt de flesta av landets kommuner med luft- och vattenspolning, och vi är en trygg och resursstark partner både vid långsiktiga projekt och akuta insatser. Vår schaktfria metod är effektiv och vår kompetens inom luft- och vattenspolning skapar fler mervärden hos våra kommunkunder än rena dricksvattenledningar.

Pollex spolplaner för vattenledningar blir arbetsdokument hos kommunerna

Simrishamn, Partille, Karlshamn, Norrtälje och Kungsör. Det är några av de kommuner där Pollex tre arbetsteam inom luft- och vattenspolning under våren och försommaren hjälper till att rensa dricksvattenledningarna. Efterfrågan på våra tjänster ökar konstant och det är något som glädjer Pontus Öjendal på Pollex som är Key Account Manager mot den kommunala sektorn.

- Vi ser en tydlig trend att många kommuner vill ha smidiga helhetslösningar som omfattar betydligt mer än själva rensningen. Projekteringen måste vara noggrann och spolplanerna genomtänkta.  De boende och andra som berörs ska också informeras i god tid. Det här ställer krav både på erfarenhet, resurser och kompetens. Pollex kan erbjuda det och vi har utvecklat våra spolplaner till en nivå så att de många gånger fyller en funktion som framtida arbetsdokument i kommunerna efter att vårt uppdrag är avslutat. Det är ett viktigt mervärde och det händer också att vissa kommuner bara beställer spolplaner av oss. Att vi i samband med uppdragen även kontrollerar brandposter och ventiler är också det ett mervärde, säger Pontus.

Pollex metod för luft- och vattenspolning innebär att en aktuell ledningssträcka stängs av från det omgivande nätet. Tryckluft som blandas med vatten leds sedan in via en brandpost och den turbulens som uppstår rensar sedan ledningen från lösa beläggningar som spolas ut tillsammans med slam och bakterier.

Viktigt med rätt proportioner och rätt tryck

Luft- och vattenspolning kan för den oinvigde låta som något ganska okomplicerat, men så är det inte. Den som sett något av Pollex arbetsteam ute på fältet inser snabbt det. En person sitter i ett specialbyggt släp och övervakar arbetet via dator och kommunicerar med teamkollegan om lufttillförseln till ledningen ska ökas eller sänkas. Pontus Öjendal betonar också hur viktigt det är att anpassa längden på de ledningar som ska rensas (sker efter ledningsdimensionen) och att använda rätt proportioner av luft och vatten.

- Rätt utförd luft- och vattenspolning är effektiv men den måste också vara skonsam för att inte skada den biofilm som finns i vattenledningarna och som är viktig för vattenkvaliteten. Det finns färska forskningsresultat som visar att dricksvattnet renas av goda bakterier i ledningsrören och den bakteriefloran får inte skadas på grund av en felaktigt utförd luft- och vattenspolning. Att vi har personal med mångårig erfarenhet inom området är därför minst lika viktigt som den teknik vi använder. Deras kompetens kommer sannolikt att efterfrågas ännu mer när insikten om de nya forskningsresultaten får en bredare spridning hos landets kommuner, avslutar Pontus Öjendal.

Här kan du läsa mer om Luft- och vattenspolning.

Klicka här för att läsa alla inlägg kring Luft- och vattenspolning.