Minska bräddning av avloppsvatten

Varför skall man rensa sina tryckavloppsledningar undrar många? Det fungerar ju utmärkt idag.

Tryckavloppsledningarna pumpar avloppet från lågpunkter till högpunkter och är en ytterst viktig del i kedjan som transporterar avloppet till sin slutliga destination - reningsverket.

Bild på ett bräddavlopp från SVU-rapport nr. 2014-01.

Bild på ett bräddavlopp från SVU-rapport nr. 2014-01.

 

Full kapacitet när det krävs

Gamla orörda tryckavloppsledningar fungerar ofta i daglig drift, men vid större belastning såsom vid stora regn måste den fulla kapaciteten i ledningarna utnyttjas för att kunna pumpa undan allt vatten som kommer till pumpstationen. Kan man inte pumpa undan avloppet så bräddar avloppet ut i någon närliggande recipient, t.ex. en badsjö eller å. På många platser bräddar pumpstationer även ut i vattendrag varifrån man tar sitt dricksvatten. Vid bräddning är risken också stor att de tillrinnande självfallsledningarna fylls upp och orsakar källaröversvämningar i anslutna fastigheter.

Rensning för att minimera miljöbelastning och hygienrisk

Bräddning av avloppsvatten är en miljöbelastning och hygienrisk, men med välskötta tryckledningar kan många bräddningar elimineras eller minimeras. Tryckavloppsledningar är ofta långa och går inte att spola rena som vanliga självfallsledningar. Vi rensar dessa ledningar med Polly-Pigs som drivs genom ledningen och återställer full kapacitet. Många av våra kunder har infört årliga scheman för Polly-Pig-rensning av sina tryckavloppsledningar. Detta är en viktig del i underhållsplanen. Det är även viktigt att kunna påvisa för Länsstyrelsen och Naturvårdsverket att man utför möjliga åtgärder för att minska sin bräddning när det sker i alltför stor utsträckning.

Bräddning av avlopp får endast ske i begränsad mängd och måste rapporteras till Naturvårdsverket. 2017 införde Naturvårdsverket nya tuffare föreskrifter, mer om dessa kan du läsa här. Svenskt Vatten Utveckling har även publicerat en rapport om Bräddning från ledningsnät som tar upp problemet och åtgärdsförslag.

Här kan du läsa mer om Polly-Pig-rensning och se fler bilder.