Några timmar som kommer förändra din syn på vatten!

Inspirationsdag 11 april!

Boka din plats till Inspirationsdagen som vi arrangerar i samarbete med Ale Kommun och WaterAid. För att uppmärksamma Världsvattendagen vill vi bjuda in till en inspirationsdag som vi arrangerar i samarbete med Ale kommun och WaterAid. Välkommen till oss i Nödinge den 11 april då du  bl a träffar Ales stadsarkitekt Magnus Blombergsson och WaterAids generalsekreterare Cecilia Chatterjee-Martinsen.Denna inbjudan går ut i samband Världsvattendagen 22 mars och detta är vårt sätt att uppmärksamma denna dag.

PROGRAM

De flesta av oss tar dricksvatten för givet. Samtidigt är vatten livsnödvändigt och något som vi inte klarar oss utan. För att trygga framtidens dricksvattenförsörjning är det nödvändigt att vattenfrågorna ges samma samhällsstatus som andra viktiga samhällsfunktioner.

8:00-8:30 Frukostmingel

8:30-8:35 Annika Friberg, hållbarhetsexpert Ale kommun och Mattias Höglund, VD för Pollex AB hälsar välkommen

8:35-9:15 Magnus Blombergsson är Ales Stadsarkitekt och chef för kommunens Plan & Bygglovsverksamhet. Hans uppdrag är att samhällsplanera så fler kan bo och verka i ett tryggt, attraktivt och framförallt hållbart Ale. Han kommer att presentera Ale i världen och vad som håller på att ske närmsta åren, och hur vattenkretsloppet kan ses som en positiv del i planeringen och upplevelsen för de boende.

9:15-9:45 Allt börjar med vatten. Varje dag, varje minut, dör människor runt om i världen på grund av bristen på rent vatten och sanitet. Hör Cecilia Chatterjee-Martinsen, Generalsekreterare för WaterAid berätta om organisationens viktiga arbete och vikten av VA-system för att samhällen skall utvecklas.

10:00 -10:30 Mattias Höglund, VD för Pollex AB, informerar om metoder för schaktfri ledningsförnyelse och hur de bidrar till ett hållbart samhälle. Han berättar även om Oslo kommune:s banbrytande Innovationsprojekt för att utveckla schaktfria metoder.

10:30-11:00 Tid för frågor samt möjlighet att följa med på en liten rundtur i Pollex lokaler.

Var: Pollex AB, Rödjans väg 9, Nödinge Datum: 11 april Anmälan: Sista anmälningsdag 8 april

Anmäl dig via mejl till fredrika.soderlund@pollex.se eller ring 0303-332430.