Tänk dig att ni ska få 45 mm regn på ett par timmar. Med rensade tryckavlopp hade ni minskat risken för översvämningar.

Häftiga regn är inte ovanligt i vårt land. Sannolikheten är med andra ord stor att även din kommun kommer att drabbas av skyfall. När det händer är det skönt att veta att man redan tagit ett klokt beslut i att minska risken för översvämningar.

Ofta bräddar pumpstationer när de får ta emot de stora mängderna vatten från skyfall, vilket kan resultera i dämning av spillvattenledningar och källaröversvämningar. Bräddningen i sig orsakar också stora problem för både invånarna och miljön. Många av våra kommunkunder gör stora insatser för att förebygga översvämningar och det är åtgärder som ger resultat. En av åtgärderna är att rensa tryckavloppsledningar med Polly-Pig för att maximera kapaciteten.

Med Polly-Pig-metoden kan vi på ett snabbt, kostnadseffektivt och schaktfritt sätt rensa tryckavloppsledningar för att maximera kapaciteten. Vi är stolta över att kunna säga att vår unika metod rensat svenska kommuners tryckavlopp i 35 år!

Vi bjuder på två Polly-Pigs när du gör en förfrågan i vår monter på VA-Mässan

Den cylinderformade pluggen drivs fram med vatten eller tryckluft och Polly-Pig rensar rör ( även dricksvattenledningar, fjärrvärmerör och industriledningar) med dimensioner från 10 till 2 500 mm. Flera kilometer långa ledningar kan rensas utan att pluggen hindras av ventiler, skarpa krökar eller T-rör. Många kommuner vet att rensning med Polly-Pig är klokt, snabbt och schaktfritt!

Den 30/9 – 2 / 10 är det dags för VA-mässan i Jönköping och givetvis finns Pollex med bland utställarna. Du hittar oss i monter B03:110 där vi gärna pratar förebyggande ledningsrensning med Polly-Pig-metoden – och bjuder på korv och dricka. Gör du en beställning, eller ger oss en konkret förfrågan, bjuder vi på två Polly-Pigs (upp till 300 mm dimension) per tryckavloppsledning!

Här laddar du ner en beställningslista! Ta med den till VA-mässan så hjälps vi åt att fylla i den.