Pollex i Motala & Vadstena tidning

Företaget Pollex AB inventerar, på uppdrag av Motala kommun, fastigheternas dagvattenanslutningar till det kommunala ledningsnätet i vissa områden i Borensberg. Arbetet går till på det viset att vattenbaserad rökgas trycks in i avloppsledningarna.

– Syftet är att se var någonstans röken tar vägen, säger Daniel Wahlström, fältingenjör på vatten- och avfallskontoret i Motala.

Undersökningarna visar vilka dagvattenledningar som felaktigt blivit hoplänkade med avfallsledningarna.

– På 60-talet var det vanligt att man kopplade ihop ledningarna för dagvattnet med spillvattnet, det ansågs ha en renande effekt på det som kom från avloppen, uppger Christoffer Brinkenberg från Pollex.

Ansvaret för felkopplade ledningar faller på:

a) kommunen, om felet hittas i ledningsnätet fram till tomtgränsen.

b) husägaren, om felet hittas mellan tomtgränsen och fastigheten.

– Vi kommer att åtgärda det som faller på vår lott och husägaren får omkring ett år på sig att ordna sin del, uppger Daniel Wahlström.

Källa: Motala & Vadstena tidning