Pollex i tidskriften Cirkulation

Organisationen Wateraid har under det gångna verksamhetsåret hjälpt 1,7 miljoner ­människor att få tillgång till rent vatten och 2,2 miljoner att få sanitet. Samtidigt finns det mer än 760 miljoner människor runt om i världen som dricker förorenat vatten, 2,5 miljarder ­människor har inte tillgång till en toalett och fler än två tusen barn dör dagligen i diarrésjukdomar på grund av smutsigt vatten och bristande sanitet. Wateraids vision är en värld där var och en har tillgång till rent vatten och sanitet. Organisationen arbetar idag i 27 länder och har sitt ursprung i den brittiska VA-industrin. Det hela började med att den brittiska regeringen ordnade en konferens för att diskutera hur den brittiska VA-industrin skulle stödja det av FN utlysta årtiondet för dricksvatten och sanitet 1981 – 1991. Sam­manlagt samlades det in 25 000 brittiska pund från anställda inom vattenindustrin och grunden till Wateraids verksamhet var därmed lagd.

Sedan dess har mycket hänt och Australien är ytterligare ett exempel på ett land där engagemanget för Wateraid:s arbete är jättestort inom VA-sektorn. Där är nästan alla engagerade och det är ett informellt krav när det gäller affärsrelationer.

Även VA-sektorn i Sverige kan bidra med mycket till Wateraid:s arbete. Vi på Pollex AB har bestämt oss för att vi vill göra en långsiktig insats för att bidra till att organisationen kan nå det uppsatta målet och vi hoppas att många branschkollegor följer efter.

Som Vänföretag stöttar vi Wateraids arbete i ett projekt i Etiopien. Vi har valt den högsta av Wateraids fem gåvonivåer vilket innebär ett betydande ekonomiskt belopp, men vi vet samtidigt att det är ett bidrag som verkligen får betydelse. Ett par exempel är att 200 kronor räcker för att ge en person varaktig tillgång till rent vatten och sanitet, och att 3 000 kronor gör det möjligt för Wateraid att bygga en skoltoalett för cirka 300 personer.

Ett stort mervärde för oss är också den kunskaps- och medarbetarutveckling som projektet kommer att innebära. Två av våra medarbetare kommer att resa till Etiopien för att ta del av projektet och Wateraid:s arbete i landet. Den erfarenhet detta kommer att ge bidrar både till mina medarbetares och företagets fortsatta utveckling.

Min förhoppning är att den svenska VA-branschen tar en aktivare roll i Wateraids verksamhet och att vi får en bredare branschdiskussion runt de globala VA-frågorna. Branschen har många starka företag som har de ekonomiska förutsättningarna att kunna göra det. Det viktiga är kanske inte bidragets storlek utan att vi blir många som hjälper till!

Blir vi flera som hjälps åt är jag också övertygad om att ett brett socialt engagemang på sikt belönas på andra sätt. Vem vet, i framtiden kanske ett socialt ansvarstagande som det för Wateraid finns med i kravbilden i samband med upphandlingar och vid etableringen av nya affärsrelationer precis som i Australien!