Pollex lanserar ispiggning, en ny teknik där is rengör ledningar

Pollex AB i Nödinge har träffat en överenskommelse med det brittiska företaget Suez Advanced Solutions UK (f.d. Aqualogy) om att lansera företagets teknik för ispiggning på den svenska marknaden. Den patenterade tekniken där is pumpas in och trycks genom ledningar har utvecklats av Aqualogy tillsammans med Universitet i Bristol. Teknikens fördelar har väckt stort intresse och används idag i många länder. Några exempel är Canada, USA, Chile, Spanien, England. Tyskland, Japan och Australien. Tekniken har testats i Sverige vid ett pilotförsök mellan NSVA och 4S Ledningsnät under hösten 2015, men nu ska en bredare marknadslansering starta genom det samarbete som Pollex inlett med Suez. Pollex har i många år erbjudit flera olika metoder för rensning av ledningar. Med Luft- och vattenspolning kan vattenledningar i ett helt samhälle spolas snabbt, till rimlig kostnad och helt schaktfritt. Pollex metod Polly-Pig rensar dricksvatten- och tryckavloppsledningar, och även många andra typer av ledningar, genom att en rensningsplugg drivs genom ledningarna. Pollex har utvecklat rensningsmetoderna sedan 80-talet. De har ett brett användningsområde men Pollex VD Mattias Höglund menar att det är viktigt att fortsätta satsningen på ny teknik.

- Vi ser en utveckling där många kommuner satsar allt mer på vattenkvalitet genom att både förnya och underhålla ledningsnäten. De metoder vi erbjuder är kostnadseffektiva och täcker in ett brett behov, men det finns möjligheter till fortsatt utveckling. Ispiggning är intressant som teknik då den rengör mycket effektivt men samtidigt skonsamt. Den kräver bara hälften mängden vatten jämfört med andra metoder, den är snabb och en viktig fördel är också att ispiggning kan användas på ledningsdimensioner upp till 400 mm. Det kan jämföras med Luft- och vattenspolning som är effektivt upp till 250 mm, säger Mattias Höglund.

Ispiggning tar sig fram och rengör överallt

ispiggning

Jämfört med metoden Polly-Pig har ispiggning också en stor fördel då tekniken även kan användas på vattenledningar med vridspjällsventiler. Det går inte med en Polly-Pig eftersom den fastnar eller klyvs. Ytterligare en fördel är att rensningen kan utföras helt schaktfritt om det finns tillgång till brand- eller spolposter på de sträckor som ska rensas.

Vid ispiggning pumpas is, liknande en issörja, in från en brandpost och rengör ledningen mekaniskt när ”ispluggen” drivs framåt av en vattenpelare. Ispluggen är formbar och klarar därför av i stort sett alla dimensionsförändringar. Med isen följer sediment, mikrobiell tillväxt och bakterier. Isen tas sedan om hand när den tas ut vid en brand- eller spolpost.

Principen för ispiggning kan låta okomplicerad men bakom metoden finns en avancerad teknik som Suez har fått världspatent på. Mattias Höglund är glad över att företaget valt Pollex som samarbetspartner på den svenska marknaden.

- Suez Advanced Solutions ingår i en företagsgrupp som är verksam i mer än tjugo länder och har flera tusen anställda. De har en mycket bred kompetens inom vatten- och avloppsfrågor och för oss blir samarbetet en viktig del av den framtidssatsning vi gör på vår metod- och kompetensutveckling. Ispiggningsuppdragen kommer vi också att genomföra tillsammans med Suez specialister och vi ser en stor marknadspotential för tekniken som på kort tid väckt stor uppmärksamhet på den svenska marknaden, avslutar Mattias Höglund.

För mer information kontakta:

Mattias Höglund, VD, Pollex AB. 0705-98 30 87, mattias.hoglund@pollex.se

Här kan du läsa mer om ispiggning.