Pollex lanserar rivningsfri kanaltätning i fastigheter

Pollex linervent kanaltätning ventilation redigerad 1500x1000 _33B0554.jpg

Med den helt nya produkten Linervent inleder Pollex AB det digra arbetet att rivningsfritt förnya några av de många läckande ventilationskanaler som finns runtom i Sveriges flerbostadshus. Bättre luft för de boende, lägre energikostnader för fastighetsägare och mindre belastning för miljön är några av vinsterna med kanaltätning.

– Det finns ett enormt behov i samhället av att förnya ventilationssystemen i flerbostadshus. Det är enligt Energimyndigheten omkring 80 % av alla ventilationskanaler som läcker i dagsläget, vilket gör att vi som samhälle slösar massvis med onödig energi. Redan uppvärmd luft inne i husen försvinner ut till ingen nytta. Många ventilationsaggregat går för full maskin och suger på samma sätt som om du själv hade försökt dricka ur ett sugrör som läcker. Det finns därför både ekonomiska och miljömässiga vinster med att renovera dessa föråldrade system med kanaltätning, säger Pollex VD Mattias Höglund.

Pollex AB, som har sitt huvudkontor i Ale utanför Göteborg, blev i maj 2017 en av fyra auktoriserade installatörer i Sverige för HWQ Group:s nya produkt ”Linervent”. Produkten Linervent är ett så kallat flexibelt foder som förs in i fastighetens befintliga ventilationskanaler.

Produkten är brandsäker och uppfyller Boverkets byggregler. Efter installation uppnås täthetsklass D, vilket är den tätaste klassningen. Linervent klarar också upprepade böjar (S-kurvor, 90-gradersböjar) dimensionsförändringar på upp till 50 procent, samt övergångar mellan fyrkantiga, ovala och runda kanaler. Vidare kan det nya flexibla fodret Linervent installeras i alla typer av kanaler som exempelvis tegel, plåt, betong och till och med eternitkanaler som innehåller asbest. Förutom att en kanaltätning minskar energislöseri, avhjälper det också spridning av odörer mellan lägenheter som matos, cigarettrök och sopor.

Att installera Linervent är en enkel och säker metod som gör en gammal läckande ventilationskanal tät och effektiv igen, utan någon dyr och miljöbelastande rivning. Och för fastighetsägare – privata liksom kommunala fastighetsbolag – finns fördelar med Linervent. Karl Almqvist som är marknadschef ventilation på Pollex kommenterar:

– Produkten betalar sig själv på sikt genom den minskade energiåtgången för fastigheten. Fastighetsägare och boende kan också vänta sig en smidig installation, eftersom vi uppifrån vind eller tak kan renovera hela kanalen ner till aktuell lägenhet utan några störande, extra håltagningar på vägen. Installationen görs på några timmar.

VD Mattias Höglund ser arbetet med att rivningsfritt täta dåliga ventilationskanaler med Linervent som en naturlig utveckling för Pollex:

Vi tar oss med Linervent ovan mark och letar oss in i den dolda infrastrukturen i de lite större flerbostadshusen. Vi på Pollex arbetar sedan starten av företaget i början på 1980-talet just med den dolda infrastrukturen i samhället. Vår kärnverksamhet är alltjämt mestadels under mark med schaktfria metoder för att underhålla och förnya rörnät inom vatten och avlopp. Men vi är ett växande, innovativt företag som alltid letar efter utvecklingsmöjligheter. Att nu inledda ett engagemang inom kanaltätning känns helt rätt. Bättre och effektivare ventilationskanaler kommer att gynna alla – från hyresgästen som får bättre luft i sin lägenhet, via fastighetsägare som skär ner sina energikostnader och slutligen miljön som får en lägre belastning. Det är precis sådana hållbara nya produkter och metoder som vi vill vara med och utveckla.

Här kan ni se två korta videos som beskriver metoden