Pollex slog ett slag för vattnet

NÖDINGE. Värdet på landets vatten- och avloppsledningar uppskattas till 800 miljarder om vi tvingas byta ut dem. Renoveringsbehovet är också mycket stort, men satsningarna är än så länge blygsamma. För att underlätta och dessutom värna miljön uppmanar Pollex och branschen i sin helhet att tänka schaktfritt. Text & bild: Per-Anders Klöversjö, Alekuriren.

världsvattendagen, schaktfritt, renoveringsbehov, hållbart, ale kommun, dagavttenhantering

 

De flesta ser bekymmer i samma andetag som det talas om nya vatten- och avloppsledningar. Många ser grävmaskiner och stora schakt, men tekniken har gått framåt. Idag är det fullt möjligt att skaffa nya ledningar, utan att gräva. Med gigantiska krafter trycks de fram genom gamla rör och ledningsgator.

– Vi försöker alltid förmå alla kunder att först tänka schaktfritt. Inte nog med att vi klarar längre och längre avstånd, det är dessutom ett hållbart alternativ. Du minskar koldioxidutsläppen med upp till 90%. Inga grävmaskiner och inte heller några massor som behöver transporteras bort, säger Mattias Höglund, vd på Pollex i Nödinge.

Tillsammans med Ale kommun bjöd företaget in kranskommunerna till en inspirationsdag för hållbar utveckling med fokus på dagvattnet. Tidpunkten var vald med tanke på världsvattendagen som ägde rum i söndags.

Tuff investering

– Renoveringsbehovet av våra vatten- och avloppsledningar är stort. Det är en tuff investering rent ekonomiskt, men det är också jobbigt för alla som bor och jobbar i ett område där nya ledningar ska fram. Med våra schaktfria metoder undviker man många problem och kan också vara stolt över en mer hållbar investering. Ekonomiskt har oberoende beräkningar visat att du får fler meter ledning per krona genom att välja schaktfritt. Anledningen till att många kommuner och stora fastighetsägare fortfarande väljer grävmaskinen när nya ledningar ska fram är okunskap om den nya tekniken, säger Mattias Höglund som också tog tillfället i akt att prata om världens behov av rent vatten.

– Vi har en nära relation till WaterAid och vi har haft medarbetare som på plats har fått se vilken skillnad rent vatten gör för människor i de fattiga delarna av världen. Varje dag dör 2000 barn av smutsigt vatten. Det vill vi gärna vara med och ändra på.

Ann-Charlotte Svensson, projektledare inom VA i Ale kommun och som nyligen tagit fram en strategi för enskilt och kommunalt vatten.

– Det händer otroligt mycket inom dagvattenhanteringen. Helt klart är att vi måste komma bort från tänket att leda bort allt dagvatten med rör. Nederbörden ökar, liksom föroreningarna. Det gäller att hitta nya öppna lösningar. Vi åkte till Malmö och lät oss inspireras av en rad kreativa idéer. På det gigantiska köpcentrumet Emporia i Hyllie har man förlagt gröna tak som fångar upp 80% av all nederbörd och ser till att det istället avdunstar i luften. Det går också till exempel att bygga nedsänkta lekplatser och allmänna ytor där vattnet samlas upp och avlastar systemen, berättar Ann-Charlotte Svensson engagerat.

Från affärsutvecklare på Chalmers fick åhörarna också lära sig hur man i framtiden ska kunna utvinna elektricitet från bland annat dagvattenledningarna genom att placera dit en turbin.