Pollex stödjer nytt projekt i Etiopien

Jämlikhet och utveckling genom vatten och sanitet i Konso, Etiopien.

Plats: 22 byar i Konsodistriktet

Halvårsrapport: Juli 2013 - december 2013

WaterAid områden Etiopien

WaterAids geografiska arbetsområden i blått. Konso ligger i Ye Debub Biheroch Bihereseboch na Hizboch, markerat i orange.

Sammanfattning

Arbetena med att minska riskerna för katastrofer, förbättra tillgången till vatten, sanitet och hygien och bygga upp kapacitet i 22 byar i Konsodistriktet har startat bra. Fokus har framförallt legat på kvinnor och barn eftersom det är dem som drabbas hårdast när det saknas rent vatten, ordentliga toaletter och kunskaper i hygien.

Under de första sex månaderna av projektet har det bl.a. byggt en vattentank på 25 kubikmeter och tre vattenposter, vattenkvalitetstester har utförts och hygienlärare har utbildats. Dessutom har två stycken kvinnokooperativ startats och de 90 kvinnorna som ingår i kooperativen har börjar utbildas i företagsekonomi och i entreprenörskap.

En gemensam kartläggning görs över de platser i och utanför byn som invånarna går till för att göra sina behov.

En gemensam kartläggning görs över de platser i och utanför byn som invånarna går till för att göra sina behov.

Mål

Alla invånarna i de 22 byarna skall få tillgång till rent vatten, ordentliga toaletter och hygienutbildning.

  • 8 837 personer får tillgång till rent vatten
  • 10 771 personer får tillgång till sanitet
  • 4 717 personer får tillgång till hygienutbildning
  • 80 kvinnor får stärkt ekonomisk ställning