Pollex tecknar avtal med Europas största producent av formpassade rör

Pollex AB i Nödinge utökar resurserna och erbjudandet inom tjänsteområdet schaktfri ledningsförnyelse genom att teckna avtal med Wavin-koncernen om Compact Pipe. Compact Pipe är Wavins varumärke för formpassade rör. Wavin är Europas största tillverkare av ledningsrör i plast och koncernen har produktion i 26 länder. Genom avtalet kan Pollex erbjuda formpassade rör för större ledningsdimensioner och fler tryckklasser än tidigare samtidigt som installations-lösningarna blir fler och mer flexibla. Avtalet innebär också att Pollex får tillgång till värdefull know-how. Mer än 1 500 kilometer ledningar runt i världen har renoverats med Compact Pipe. formpassade rör schaktfri Pollex_700

Formpassade rör är en av fyra metoder som Pollex erbjuder inom schaktfri ledningsförnyelse. Allt fler kommuner väljer schaktfria metoder vid renovering av ledningar då fördelarna är stora jämfört med traditionell schaktning. Störningarna blir mindre för kommuninvånare och näringsidkare, förnyelsen går snabbare, kostnaderna blir i många fall lägre och miljöpåverkan avsevärt mindre.

Den positiva utvecklingen mot en allt större användning av schaktfria metoder har lett till att Pollex måste svara upp mot en ökad efterfrågan på fler dimensionsalternativ och större leveranskapacitet när det gäller formpassade rör.  Metoden används för renovering av alla typer av ledningar. Genom att dra in det formpassade röret i en äldre ledning får man ett helt nytt fullt strukturellt rör i den ledning som renoveras.

- Det är givetvis glädjande att vi expanderar inom området och avtalet med Wavin är därför strategiskt mycket viktigt för oss. Att Wavin är Europas största rörproducent betyder att vi får en mycket stark leverantör som också satsar stora resurser på teknisk utveckling. Det är också det som gör att Wavin kan erbjuda fler dimensioner och lösningsalternativ jämfört med vår tidigare leverantör, säger Pollex VD Mattias Höglund.

Compact Pipe:s formpassade rör i polyeten finns för ledningsdimensioner upp till 500 mm.

- Genom att bredda vårt totalerbjudande inom formpassade rör kan vi möjliggöra schaktfri ledningsförnyelse i fler och även mer krävande projekt. Intresset för våra schaktfria metoder ökar konstant och med Wavin som leverantör får vi kapacitet att klara fler projekt, men viktigt är också att vi kan förenkla för många kunder som vill ta steget från traditionell schaktning till schaktfria metoder, avslutar Mattias Höglund.

För mer information kontakta:

Mattias Höglund, VD, Pollex AB. Mobil 0705-98 30 87, mail: mattias.hoglund@pollex.se, www.pollex.se