Pollex värdföretag när Ale kommun tar emot entreprenörer och hjälper entreprenörer komma ut i Europa

Erasmus för unga företagare är ett gränsöverskridande europeiskt utbytesprogram som ger blivande eller nya företagare möjlighet att lära av erfarna företagare i andra länder som deltar i utbytesprogrammet. En entreprenör kan genom programmet vistas hos ett företag i ett annat deltagande land, och på så sätt skaffa sig praktisk kunskap om vad som krävs för att driva företag. Vistelsen finansieras delvis av Europeiska unionen. Pollex, Erasmus, Europa, Ale Kommun, Entreprenör, Värdföretag, Kreativ, Projekt, Idé

Ale kommun har genom näringslivsenheten tagit initiativ till att medverka i programmet. Det är genom ett projekt där tio nya entreprenörer får möjlighet att vistas tre månader på ett företag i något europeiskt land där kommunen har en partner som också deltar i Erasmus. Eftersom Erasmus är ett utbytesprogram kommer Ale kommun också att ta emot tio entreprenörer som under tre månader kan jobba med sin idé på ett värdföretag. Pollex har valt att delta i projektet och kommer att som värdföretag ta emot en av de tio entreprenörerna.

- För oss är det självklart att ställa upp som värdföretag. Det är ett mycket bra initiativ som kommunens näringslivsenhet har tagit och det ska bli spännande att få vara värd för en kreativ entreprenör under några månader. Vi hoppas givetvis kunna bidra med värdefull erfarenhet, men jag är också övertygad om att vi kan få mycket inspiration och kreativa idéer tillbaks som bidar till Pollex utveckling, säger Mattias Höglund som är VD på Pollex AB.

Mattias Höglund hoppas också kunna hjälpa kommunen att sprida information om de möjligheter entreprenörer i regionen har att få komma ut i Europa. För den som har en vision inom exempelvis reklam, media, marknadsföring, kommunikation, konst, dans, teater musik eller data finns här en unik möjlighet att utveckla en kreativ idé. Projektet ger en schablonersättning till boende och uppehälle i värdlandet.

Är du en blivande entreprenör kan du gå in på www.erasmus-entrepreneurs.eu och ladda upp en cv och affärsplan. Behöver du hjälp med att utveckla och skriva in affärsplanen kan du kontakta Ale kommuns Nyföretagarcentrum där du får gratis rådgivning. Du kan också maila till näringslivschef Pia Areblad på näringslivsenheten: pia.areblad@ale.se Telefon 0303-33 06 35