Pollexmetoden är bra för ledningen, vattnet och er som entreprenör

När vi tar helhetsansvar fram till godkänd ledning kan entreprenören lägga tid och resurser på nästa entreprenad

Mellan åren 2000 – 2010 fick Sverige ca 8 000 kilometer nya dricksvattenledningar. Sedan dess har det tillkommit hundratals nya kilometer och runt om bland Sveriges kommuner satsas det på många nya ledningsprojekt. Säkert har ni engagerats i några av projekten och det kan också vara så att ni samarbetat med oss på Pollex i den sista fasen av en entreprenad när en ledning ska behandlas, godkännas och tas i drift. För dig som inte känner till oss så väl vill vi berätta lite mer om det ansvar vi kan ta, och vilka fördelar det ger er som entreprenör.

Pollexmetoden provtryckning polly-pig vattenledning P78 700

Pollexmetoden är bra för ledningen, vattnet och er som entreprenör!

Med Pollexmetoden erbjuder Pollex en helhetslösning som omfattar alla steg fram till att nya ledningar blir godkända och driftklara. Pollexmetoden är ett klokt val som säkerställer både entreprenaden och vattenkvaliteten, men som också gör vardagen enklare för den som är entreprenadansvarig. Med vår kunskap och erfarenhet kan vi ge kloka råd och hjälpa till med planeringen i ett tidigt skede av ett ledningsprojekt. Det gör att ni kan vara trygga i att vi är redo att sätta in Pollexmetoden direkt när ledningen är på plats och de sista viktiga momenten fram till godkännande ska genomföras.

Håkan Lindberg är projektansvarig på Pollex och har femton års erfarenhet av Pollexmetoden och Pollex övriga tjänster. En viktig del av Håkans arbete är att hjälpa till med planeringen och att hålla i kontakterna med kunderna. Arbetstempot är högt och projekten många. Håkan berättar att många entreprenörer väljer Pollexmetoden för de riktigt stora vattenledningarna där också projekten kan vara stora och krävande. Ju större projekten är desto viktigare är det för entreprenad- och anläggningsföretagen att inget går fel i slutfasen innan en ledning blir godkänd och driftklar.

- Alla ledningsprojekt är givetvis viktiga men i stora och komplexa projekt är det oerhört viktigt att göra rätt från början. Det går inte att slarva med någon del då det blir väldigt kostsamt att åtgärda eventuella kvalitetsproblem när ledningen väl är i drift. Jag ser också en tydlig trend att det läggs mer tid och större vikt på arbetet med täthetsprovning, rensning och desinficering. Det tycker vi givetvis är bra samtidigt som vi vill lyfta fram andra värden med att samarbeta med oss på Pollex, säger Håkan.

Med femton år på Pollex finns det inte många kommuner i landet där Håkan inte varit engagerad i något ledningsprojekt. Arbetet innebär ständigt nya utmaningar och en av dessa är att utveckla kundsamarbetet och att få ännu fler entreprenörer att inse den affärsnytta som finns med som en osynlig del av Pollexmetoden.

- Många av våra entreprenadkunder är oerhört expansiva, växer snabbt och kan driva ett flertal ledningsprojekt parallellt. Givetvis finns det ett värde i att vi då kan hjälpa till med att få en ledning godkänd snabbare samtidigt som entreprenören inte behöver sätta av egna resurser för det arbetet. Istället kan man sätta allt fokus på nästa entreprenad. En viktig fördel är också att det stöd vi ger gör det möjligt för en entreprenör att hålla en stark kvalitetsprofil gentemot beställarledet. Många kommuner lägger stor vikt på att få en kvalitetssäkring av ledningsentreprenader och det finns inget bättre sätt att göra det än med Pollexmetoden, förklarar Håkan strax innan han blir kontaktad av en ny entreprenör för ett nytt ledningsprojekt.

Håkan Lindberg reser ofta ut för att på plats titta på aktuella ledningsprojekt innan kalkylarbetet och planeringen startar. Kontakta gärna Håkan på tel 0303-33 24 33 eller vår säljare Christoffer Johansson på tel 0303-33 24 37 om du vill veta mer om Pollexmetoden!

 

Relaterat material: Inlägg om Pollexmetoden Läs mer om Pollexmetoden