PPR väcker internationellt intresse

PPR, eller Pressure Pipe Relining, är en metod som vi har tagit fram med vår partner HWQ. I korta drag förnyar vi fjärrvärmerör med hjälp av kolfiber. Att förnya fjärrvärmeledningar med hjälp av schaktfria metoder är en ny lösning. Fokus ligger på miljövänlighet, effektivitet och att ha så lite påverkan som möjligt på omgivningen. En metod som ligger perfekt i tiden. 

Metoden väcker även internationellt intresse. Nyligen hade vi besök av fyra långfarare. Vi hade nämligen fyra representanter från Sydkoreas största statliga fjärrvärmebolag på besök. Behovet av att förnya sitt ledningsnät är stort. Mycket infrastruktur försvårar arbetet. Därför är schaktfria metoder den enda lösningen. 

Hur går det till? 

Vi börjar med att noggrant mekaniskt rengöra den gamla ledningen. Det innebär främst att skrapa bort magnetit (svartrost) och ev. svetsrester. Efter rengöring filmas och dimensionskontrolleras ledningen för att säkerställa att en säker indragning kan göras. 

Därefter dras PPR Liner in i den gamla ledningen m.h.a. en vinsch. Flera hundra meter ledning kan förnyas i ett drag. Ofta delas etapperna upp så att dragningarna sker mellan två kammare. När linern är indragen tillförs trycksatt ånga, vilket vecklar ut och härdar linern mot det gamla röret. Efter slutförd ångprocess filmas och granskas ledningen. Slutligen sätts speciella kopplingar i ändarna som binder ihop PPR Liner med det gamla röret. 

Vill ni veta mer om vår PPR metod så kan ni göra det här.