Rengöring av dricksvattenledningar - en nödvändighet för hög kvalitet

Överallt i Sverige får man över tid en viss mängd avlagringar och sediment från dricksvattnet i sitt ledningsnät. Dessa avlagringar och sediment är inte hälsofarliga utan består av beståndsdelar från dricksvattnet som över långa tidsperioder ackumuleras i ledningsnätet antingen som hårda avlagringar eller löst sediment i botten av ledningen. Allra vanligast är att dessa beståndsdelar är järn och mangan. Järn ger en orange eller gul missfärgning av vattnet och kan ge en unken smak och lukt. Mangan ger en svart missfärgning och kan även ge en unken smak och lukt. För att bibehålla en hög dricksvattenkvalitet så behöver ledningar rengöras och underhållas. På många platser i Sverige är ledningarna förlagda mellan 1900 till nutid med olika material. Därför är det viktigt att man väljer rätt metod beroende vilken typ av problem man har och vilket ledningsmaterial det är i nätet.

När man börjar upptäcka problem med missfärgningar, lukt eller smak i dricksvattnet hos slutanvändaren, så finns ett behov att rengöra vattenledningarna. Ofta så kommer missfärgningarna när något påverkar vattenflödet så att de lösa sedimenten i botten av ledningen rörs upp och löses i vattnet, t.ex. vid en vattenläcka eller ett stort uttag i en brandpost.

Utspolning av järnsediment med luft- och vattenspolning.

Utspolning av järnsediment med luft- och vattenspolning.

Utspolning av mangansediment med luft- och vattenspolning.

Utspolning av mangansediment med luft- och vattenspolning.

Hur gör man rent ledningarna?

Det finns olika metoder för rengöring av dricksvattenledningar. Enklast är helt vanlig vattenspolning av ledningar, där man bara ökar vattenflödet i ledningen genom att ta ut vatten från en brandpost eller spolpost. Tyvärr är detta inte en effektiv metod och man får inte ut allt löst sediment och inga avlagringar. Problemen kommer tillbaka relativt snart. Anledningen till att vanlig vattenspolning inte fungerar är helt enkelt för att man inte får upp tillräckligt hög hastighet i ledningen, man håller sig fortfarande i ett laminärt flöde. Vilket innebär att man har högst hastighet i centrum av röret och längsmed rörväggarna är hastigheten nästan noll. För att öka effektiviteten måste man upp i höga turbulenta flöden, då får man en konstant hastighet i hela röret, även längsmed väggarna.

Ispiggning, luft- och vattenspolning samt Polly-Pig-rensning är de tre andra vedertagna metoderna för rengöring av dricksvattenledningar. Det är effektiva metoder som helt rengör ledningarna. Ispiggning och luft- och vattenspolning innebär att man rengör en sträcka i taget mellan två brandposter. Polly-Pig-rensning innebär att man för in en hård rensplugg (Polly-Pig) i ledningen som drivs fram av vattentryck.

Typiska järnavlagringar i dricksvattenledningar. Inga större mängder sediment i dessa två bilder. Polly-Pig-rensning rensar bort alla hårda avlagringar. Luft- och vattenspolning spolar ut sediment.

Typiska järnavlagringar i dricksvattenledningar. Inga större mängder sediment i dessa två bilder. Polly-Pig-rensning rensar bort alla hårda avlagringar. Luft- och vattenspolning spolar ut sediment.

Ispiggning samt luft- och vattenspolning rensar ut allt löst sediment och löst sittande avlagringar i ledningen. Oftast är dessa metoder det som behövs för att få tillbaka en hög kvalitet på sitt dricksvatten. Polly-Pig-rensning rensar även ut hårt sittande avlagringar av järn och mangan från ledningsväggarna. Polly-Pig är den metod som behöver användas om man har kapacitetsproblem p.g.a. för stora avlagringar i ledningen.

Skriven av Mattias Höglund, Pollex.