Rent vatten för alla – Pollex engagerar sig i U-länderna

Artikel ur Alekuriren nr. 39, 2015http://www.alekuriren.se/tidningsarkiv/2015/v44%202015.pdf

Text och bild: Per-Anders Klöversjö, Alekuriren

NÖDINGE. Rent vatten är inte självklart för alla, åtminstone inte i världens u-länder. Organisationen WaterAid fokuserar aktivt på att öka tillgången på vatten och sanitet där bristen är som störst. Pollex i Nödinge är hårt engagerat och två representanter reser nu till Zambia för att ta del av insatserna.

I samband med branschföreningen SSTT (Scandinavian Society for Trenchless Technology) föredrog dåvarande generalsekreteraren för WaterAid, Jan Eliasson, om utvecklingsländernas akuta behov av rent vatten och sanitära förbättringar. Pollex vd, Mattias Höglund, var en av åhörarna. – Det var en gripande redogörelse. Bilden av att så många människor lever utan tillgång till rent dricksvatten berörde verkligen. Samtidigt insåg jag att vi som dagligen jobbar med vatten och avlopp borde göra något. Vi tog snabbt beslut att engagera oss i WaterAid, kopplingen till Pollex, är ju ganska tydlig. Dessutom känns det bra att vi kan göra en global insats, berättar han. Sedan 2012 stöttar företaget organisationen med en större summa och många anställda bidrar med mellan 50-200 kronor som dras från lönen varje månad.

wateraid sverige, zambia, pollex, csr, samhällsansvar, rent vatten, sanitet, nödinge
wateraid sverige, zambia, pollex, csr, samhällsansvar, rent vatten, sanitet, nödinge

Angeläget

– WaterAid har engagerat alla i företaget. Det är idag en gemensam angelägenhet. 2013 reste två av våra medarbetare med till Afrika och denna gång åker två av oss återigen med. Får man se och uppleva en situation med egna ögon är det ännu lättare att motivera varför vi måste hjälpa till. I de afrikanska länder som berörs avbryter många flic - or sina utbildningar därför att det inte finns toaletter på skolorna. Istället för att ägna sin tid åt skolgång och i vissa fall arbete tvingas många familjer att lägga mycket tid på att hitta och bära hem vatten. – Vi vet att WaterAid gör stor skillnad, men jag tror att vi behöver bli fler som ser vikten av att hjälpa till. Här på Pollex försöker vi ha ett helhetstänk. Förutom att stötta WaterAid är fairtrade-märkta varor givna val. Jag hoppas att det ska bidra till en yrkesstolthet, avslutar Mattias Höglund.

Besök WaterAid Sverige's hemsida för att se hur du kan hjälpa till att bidra till rent vatten och sanitet till de som behöver det mest.