Schaktfri rörläggning kan minska utsläpp

Publicerad i Byggindustrin 15 / 2015, www.byggindustrin.se  

När dricksvattenledningar måste förnyas gäller det att vara effektiv. Särskilt i storstäder är schaktfri ledningsförnyelse populärt. Men det gäller att få kommunerna med på noterna. Med bästa vilja i världen går det inte att kalla schaktfri rörläggning för toppmodern teknik. Den har funnits sedan 80-talet, men i takt med att miljökraven ökar har den blivit mer och mer populär.

Problemet är att många kommuner saknar kunskap om vilken metod som är bäst i varje enskilt fall, säger Mattias Höglund på för Pollex, ett av en handfull företag i Sverige som arbetar med schaktfria ledningsbyggen.

Pollex startades av Mattias Höglunds far på 80-talet och efter civilingenjörsutbildning och arbete inom fordonsindustrin har nu Mattias Höglund gått in som vd på företaget. Hans vision är att få fler kommuner att inse fördelarna med att slippa gräva upp gamla ledningar. Det spar tid och miljö.

En enda meter ledning som renoveras med våra metoder reducerar koldioxidutsläppen med upp till 100 kilo jämfört med traditionell schaktning. Det är lika mycket som släpps ut när man kör bil i 70 mil, säger han.

schaktfritt schaktfri ledningsförnyelse co2 utsläpp besparing dold infrastruktur vattenledning avloppsledning

Besparing med schaktfritt

Besparingen kommer sig av att man bara behöver gå in i rören vid några punkter och sedan bearbeta rören inifrån, i stället för att gräva upp hela ledningen. All rörförnyelse kan inte göras schaktfritt – men man kan öka andelen. I dag grävs 80 procent av ledningarna upp och bara 20 procent förnyas schaktfritt, trots att det schaktfria arbetet bara tar halva tiden.

Okunskapen hos kommunerna är en viktig förklaring, men en annan kan vara ekonomin. Byter man bara en ledning blir det billigare att använda en schaktfri metod, men om tre ledningar behöver bytas blir slutnotan för nätägaren mellan 15 och 30 procent högre, bedömer Mattias Höglund. På hårdgjorda ytor blir det alltid billigare att använda schaktfri rörförnyelse.

Tyvärr är det sällan någon räknar på de indirekta kostnaderna det medför att gräva upp hela ledningen. Miljöpåverkan, störning för näringsidkare och omvägar för trafik under längre tid – det finns det ingen prislapp på, säger Mattias Höglund.

Text Ingrid Kindahl ingrid@byggindustrin.se