Pollex hjälpte Skanska vid översvämmat vattenledningsprojekt i Värmland

I Värmland pågår ett stort vattenledningsprojekt där en av två huvudvattenledningar delvis ska förnyas med schaktfri teknik. Ledningarna går från Sörmons vattenverk till Tingvalla idrottsplats och försörjer stora delar av Karlstads och Hammarös invånare med 22 000 m3 dricksvatten varje dag.  Skanska i Karlstad ansvarar för en av tre etapper i ledningsprojektet. När stora delar av Värmland i slutet av augusti drabbades av skyfall med närmare 100 mm regn på ett dygn översvämmades också Skanskas arbetsplats vid Eriksberg. Som mest med en meter och smutsigt vatten trängde in i de nya ledningarna. För att få en lösning på problemet kontaktades Pollex som snabbt hade ett arbetslag på plats för att med Polly-Pig rensa ledningarna från smutsigt vatten och sediment. Rickie laddar en av de Polly-Pigs som kördes genom vattenledningen.

 

Polly-Pig är en rörreningsplugg och en teknik som under 35 år hjälpt Pollex kunder runt om i Sverige att rensa dricksvattenledningar, tryckavloppsledningar, fjärrvärmerör och industriledningar. Pluggarna finns i dimensioner på 10 till 2 500 mm och för Skanska i Karlstad var det viktigt att omgående hitta ett företag med kapacitet att lösa problemet med smutsvattnet i de nya ledningarna som har en dimension på 800 mm. Totalt var det en ledningssträcka på 2 x 1500 meter som behövde rensas.

”Vi vet att Pollex har kapaciteten som krävs vid akuta rensningar”

Polly-Pigs uppgift är ofta att rensa äldre tryckavlopp så att kapaciteten ökar och risken för översvämningar minskar. Metoden används också i stor utsträckning i samband med provtryckning och desinficering av nylagda dricksvattenledningar. I Värmland blev uppdraget lite annorlunda.  Här var utmaningen att med Polly-Pig rensa nya ledningar med 800 mm dimension som inte tagits i drift. Risken var annars att sediment skulle fastna och riskera att försämra vattenkvalitén när ledningarna tas i drift sommaren 2015. På Skanskas arbetsplats låg ledningsändarna upprullade en halv meter över marken och väl skyddade så att inte smuts och annat skulle kunna tränga in. Ingen kunde dock räkna med det enorma skyfall som skulle komma. Christer Danielsson är projektchef hos Skanska i Karlstad.

Ett dike på platsen klarade inte av att ta emot vattenvolymerna och till slut försvann rullarna helt under vatten. Vi på Skanska har ett ansvar för att det dricksvatten som rinner genom ledningarna håller en viss kvalitet när projektet är klart och vi insåg att det krävdes en rensning. Med tanke på att vattnet innehöll smuts från en intilliggande hästhage var vi extra angelägna om att snabbt få hjälp. Vi har samarbetet med Pollex tidigare och vet att företaget har den kapacitet som krävs vid så här akuta rensningar. De fick också ihop ett arbetslag fantastiskt fort och löste problemet åt oss, säger Christer Danielsson.

Hans Andreasson som är teknikchef på Pollex är glad för att Skanska kunde få hjälp och han lovordar också Skanska för att man utan att tveka tog initiativet till att rensa.

När vattnet runnit bort från arbetsplatsen anslöt vi oss till ledningen ovan mark och tryckte sedan ut smutsvattnet genom att två Polly-Pig kördes genom ledningen. Rensningen tog en vecka för Pollex arbetslag och våra vattenprover visade att resultatet blev bra. När smutsvatten tränger in i ledningar finns det alltid en risk att sediment lägger sig på ledningarnas botten och fastnar där. Därför är det viktigt att agera snabbt precis så som Skanska gjorde. I en sån här situation kan det vara lätt att man tänker ”det löser sig säkert”, och sedan bara lägga ner en ledning utan rensning. Det gjorde inte Skanska och det visar att man bryr sig och verkligen arbetar efter en kvalitetspolicy, avslutar Hans Andreasson.