Snackis - Behovet av ökad förnyelsetakt

Under de senaste åren har media blivit allt mer engagerad i frågan kring vårt VA-nät. För att ni lättare skall kunna hitta dessa artiklar så har vi samlat ihop dem här nedan.

Behovet är stort och viljan finns där. Hur kommer det sig då att vi inte har en högre förnyelsetakt redan idag? Det är många faktorer som spelar in. Ett problem är det monetära. Eftersom många ledningsägare idag är kommunala bolag eller rent av en kommun så får dessa generellt sett inte gå med vinst. Detta gör det svårt att spara kapital för att göra de investeringar som krävs. Ett annat problem är resursbristen. Att förnya ett ledningsnät kräver mycket arbete. I och med att takten ökar så ökar även kraven på organisationen hos ledningsägarna.

En effektiv metod med ett 100-års perspektiv

För att kunna klara av dagens miljökrav samtidigt som man ökar förnyelsetakten krävs en metod som är rätt i tiden. Med schaktfri ledningsförnyelse garanterar du inte bara att dina ledningar blir nya med upp till 80 % mindre koldioxidutsläpp, jämfört med grävning, du får även ledningar som håller i upp till 100 år. Ledningsförnyelse med schaktfria metoder är både skonsamma mot infrastruktur och de som brukar området runt arbetsplatsen. Två punktschakt används, istället för att gräva upp till exempel en hel gata, park och gångväg. Sedan dras den nya ledningen genom den gamla och kopplas ihop med det befintliga nätet.

Artikelarkiv

GP - Vi vill ha rent dricksvatten även i framtiden

Svenskt Vatten - Utan samverkan är kommunernas vattentjänster inte långsiktigt hållbara

Barometern - Dricksvatten läcker bort i gamla ledningar: ”Ett jätteproblem”

Dagens samhälle - Kommuner måste öka VA-investeringar

Svenska Yle - Borgå kämpar med ett föråldrat vattenledningsnät - fyra större läckor i mars

Norrköpings tidning - Vattnet blir dyrare när nätet renoveras

Expressen - Stopp i avloppet är ingen skitsak