Sol, värme och rena vattenledningar

Nu när vi i Sverige börjar dra ner på gasen så kör vi fullt ös på annan plats. Vårt samarbete med ledningsägare i Spanien fortsätter att utvecklas och vi är i skrivande stund där nere och hjälper dem med Luft-vattenspolning och Polly-Pig-rensning. Dessa metoder är nya för ledningsägarna och därför har vi tagits in som experter inom området för att utvärdera hur metoderna kan hjälpa dem med sitt underhåll.

Vi började vår resa denna gång med att Luft-vattenspola delar av Valencias dricksvattennät. Metoden utvärderades i både PE-ledningar samt gjutjärn. Efter en lyckad vecka med spolning så väntar nu en utvärdering om vi kan hjälpa dem mer. Göran Bengtson, ansvarig för projektet hade följande att säga om hur det gick.

”Det är väldigt annorlunda att genomföra jobb här nere jämfört med hemma i Sverige. Man kan stänga av vattnet till abonnenterna i max 4 timmar utan avisering. På grund av detta så blev det väldigt intensiva timmar men allt gick bra och ledningsägaren är väldigt nöjd med det utförda arbetet.” - Göran Bengtson, Projektansvarig, Pollex AB

Vi kommer från och med nästa vecka Polly-Pig-rensa vattenledningar i Madrid. Ledningar som tidigare har haft problem med elakartad biofilm. Något som vi hoppas att Polly-Pig-rensning kan avhjälpa.