Pollex AB sponsor när Jonas Colting och Sverigesimmet kommer till Kungälv idag den 14 augusti och slutmålet i Göteborg 15 augusti

Den 6 juli hoppade triathleten, VM-medaljören och hälsoprofilen Jonas Colting i vattnet vid Stadshuset i Stockholm.  Imorgon den 15 augusti, efter 60 mils simning, är han framme vid slutmålet som är Operan i Göteborg. På vägen mot målet simmar han idag den 14 augusti in i Kungälv för att berätta om Sverigesimmet när Kungälv arrangerar Vattendagen.  Målet med Sverigesimmet är att samla in 600 000 kronor till organisationen WaterAid och deras arbete för att ge fler människor tillgång till det som vi tar för givet – rent vatten. En miljard människor runt om i världen saknar rent dricksvatten och sanitet. Varje dag. Året om. Sverigesimmet är ett välgörenhetsprojekt där insamlade medel oavkortat går till WaterAids arbete. Summan motsvarar 1 krona per meter som Jonas simmar. 200 kronor ger en människa varaktig tillgång till rent vatten och sanitet. 600 000 kronor ger 3 000 människor den möjligheten.

Jonas initiativ till Sverigesimmet har väckt stor uppmärksamhet och många privatpersoner och företag har bidragit till insamlingen. Simningen har genomförts etappvis där Jonas simmat mellan 12 och 20 kilometer per dag. Ifrån Stockholm har rutten gått via Södertälje Kanal, längs Östersjökusten ned till Göta Kanals inlopp. Jonas har sedan simmat igenom Göta Kanal, över Vättern mellan Motala och Karlshamn och därefter genom Göta Kanal.

Simmar en kilometer extra för att besöka Vattendagen i Kungälv

Innan Jonas avslutar via Göta Älv på vägen mot operan i Göteborg gör han en extra sväng på drygt en kilometer för att besöka Vattendagen i Kungälv där han berättar om syftet med Sverigesimmet. Vattendagen arrangeras runt Hotell Fars Hatt och Roddklubben kl 15 – 18.

Pollex AB i Nödinge är ett av företagen som bidrar ekonomiskt till Sverigesimmet. Företaget kommer också att ställa upp med den följebåt som följer med Jonas den sista biten in mot målet vid Operan i Göteborg. Pollex har sedan tidigare ett intimt samarbete med WaterAid genom vattenprojekt i Afrika. Eftersom målet med Sverigesimmet är att stötta WaterAids arbete ser Pollex VD Mattias Höglund det som självklart att bidra både ekonomiskt och med följebåt.

  • Vi tycker att det är ett fantastiskt och angeläget projekt som Jonas tagit initiativ till och vi vill ge vårt bidrag för att han ska nå det mål han satt upp för Sverigesimmet. Den uppmärksamhet som projektet fått visar också att det verkligen går att få många engagerade för vattenfrågor ur ett bredare perspektiv och speciellt då de insatser WaterAid gör runt om i världen, säger Mattias Höglund.

För mer information kontakta:

Mattias Höglund, VD, Pollex AB. Tel 0705-98 30 87, e-mail: mattias.hoglund@pollex.se