Ta korrekta dricksvattenprover på arbetsplatsen

Det finns en uppsjö av regler och direktiv kring hur man skall ta korrekta vattenprover. Minsta fel kan göra att prov inte går att använda. Därför är det viktigt att man har koll på exakt vilka steg som man behöver följa. Som alltid när man jobbar med dricksvatten så måste man ta ett steg tillbaka. Tänka sig för och sedan utföra provtagningen. När man tar vattenprover skall ett referensprov tas. Detta tar man i starten på området eller sträckan. Sedan tar du ett prov i slutet som matchas mot referensprovet.

Så här går en provtagning till.

  1. Rengör dina händer – Sanitet är ytterst viktigt. Därför är det extremt viktigt att man tvättar sina händer innan man handskas med utrustningen. Att skölja händerna med handsprit fungerar utmärkt.

  2. Bränn bort bakterier från utrustningen – Innan man monterar till exempel en kran på en ledning så är det viktigt att man bränner bort eventuella bakterier på båda sidorna av kopplingen. Bränn även bort bakterierna från munstycket på kranen innan du sätter igång vattenflödet.

  3. Starta vattenflödet – Öppna kranen och låt den rinna i 5 minuter. Detta för att spola ut eventuella bakterier. Du skall även i detta stadie ta temperaturen på vattnet samt skriva ner klockslag när provet tas.

  4. Påbörja tagningen av vattenprovet – När du skall ta vattenprovet börjar du självklart med att öppna korken på provflaskan. Det är dock viktigt hur du håller korken. Du måste hålla den nedåtvänd. Provet kan bli obrukbart om luftburna bakterier eller partiklar hamnar i en felvänd kork. För in flaskan under det rinnande vattnet och fyll flaskan. Skruva sedan snabbt på locket för att minimera risken för bakterier.

  5. Förvara provet säkert efter provtagning – Efter att du tagit ditt prov ska du förvara provet i en isolerad och nedkyld väska eller behållare.

  6. Snabbt in för analys - Denna väska eller behållare måste sedan snabbt till laboratorium för analys. Antigen till ett eget laboratorium i verksamheten eller en leverantör.

Skulle provet bli underkänt måste ledningen rensas och nya prover tas. Efter ett godkänt vattenprov kan ledningen tas i drift och leverera färskt dricksvatten till abonnenterna.

Visste du att vi hjälper dig med både rengöring av nya ledningar samt provtagning och analys? Här finns mer information om du är intresserad.