Posts tagged Agenda 2030
Bryt de gamla spåren och bidra till de Globala målen

Mål 9 av de Globala målen i Agenda 2030 - Hållbar industri, innovation och infrastruktur - ligger i hjärtat av det som Pollex jobbar dagligen med.

Med en ökad medvetenhet om de Globala målen hos beställarna så hoppas vi också att intresset kring de miljöfördelar som dessa metoder innnebär ökar och lyfts fram mer. Att minska koldioxidutsläpp med upp till 80% eller minska energiförbrukningen med 30% borde vara enormt starka incitament till att bryta de gamla spåren och välja hållbara metoder istället.

Read More
Konsumtion och Nästa generation = Mål 12 och Mål 13

Att hela tiden öka vår Konsumtion är enkelt men inte hållbart. Istället strävar vi på Pollex efter att köpa och investera i långsiktiga och hållbara alternativ. Vi arbetar aktivt med att påverka våra medarbetare till att tänka på vad man köper och hur man konsumerar.

Nästa generation skall ha samma förutsättningar att uppleva den fantastiska miljö och natur som finns runtomkring oss i idag. Därför är det viktigt att våra egna och våra kunders val är långsiktiga. 

Read More
Är Mål 6 det viktigaste målet?

Mål 6, av de 17 globala målen som världens ledare förbundit sig till i Agenda 2030, är Rent vatten och sanitet för alla. Det är kanske det viktigaste av alla mål, eftersom det i så stor utsträckning bidrar till att övriga mål kan uppfyllas. Vatten och sanitet är utan tvekan två av de viktigaste faktorerna för att människor skall kunna må bra, vara produktiva och utvecklas.

Mål 6 och 17 är två av de fem mål som vi valt att fokusera på.

Read More
Pollex och de 17 globala målen

Att göra saker på riktigt är viktigt. Att konkret visa att vi gör någonting, även om det bara är en liten förändring i rätt riktning. Förändringen är det viktiga. Att vi förändrar vårt sätt att agera och konsumera för att kunna bibehålla och förbättra vår planet som vi ser på den idag. Alla kan göra lite, men ingen av oss kan göra allt. Det är den sammanlagda summan av det vi gör tillsammans som gör skillnad. Med det resonemanget känner vi att även Pollex kan göra skillnad trots att vi inte är ett stort företag. Kan vi få dryga 40 medarbetare att bara agera lite mer hållbart så är det ett bra steg framåt.

Read More