Posts tagged Fastighet
Lukter och matos som sprider sig

Surströmming tror jag de flesta kan hålla med om att det luktar illa. Men har du varit med om att känna matlukter inne i din lägenhet trots att du inte har lagat någon mat? Eller cigarettrök som på något sätt lyckats leta sig in till dig?
Det kan vara så enkelt som att ett fönster är öppet och du bor på bottenplan. Men det vanligaste är faktiskt att det kommer in via otätheter i fastighetens ventilation.

Read More