Posts tagged Pollex
Akututryckning till Timmersdala

Olyckan har varit framme i Skövde kommun. I det lilla samhället Timmersdala har man råkat få in koliforma bakterier i dricksvattennätet. Kommunen var snabba på bollen och påbörjade ett eget enklare spolningsarbete. När Skövde kommun ringde oss och ville ha hjälp sa vi ”Självklart!”. Vi stuvade om i planeringen och ett extra ekipage sattes in direkt. Sedan i måndags luft-vattenspolar vi ledningsnätet i Timmersdala.

Read More
PPR väcker internationellt intresse

Intresset för PPR växer. Även utomlands. Vi hade långväga besök från Sydkorea där behovet av att förnya sitt fjärrvärmenät är stort. Mycket infrastruktur gör så att schaktfria metoder är ett måste. Har du koll på hur vi kan hjälpa dig med dina fjärrvärmeledningar? Inte? Läs vidare för att få reda på mer.

Read More
Blir ditt tryckavlopp lidande på grund av ansvarsproblem?

Blir ditt tryckavlopp lidande på grund av ansvarsproblem? Hos många ledningsägare faller ansvaret för just tryckavloppsledningarna mellan stolarna. Alla ledningsägare bedriver sin egen verksamhet och har sina egna prioriteringar och utmaningar. Dock vill vi påpeka vikten av att underhålla sitt tryckavloppsnät.

Read More