Posts tagged Röktest
Minska belastning på reningsverk och risken för källaröversvämningar

Många svenska kommuner har problem med mycket kraftig nederbörd som leder till svåra översvämningar.

Förutom översvämningar i fastigheter ger ovidkommande vatten ofta hård belastning på reningsverk. När stora mängder regnvatten på ett felaktigt sätt tar sig in i spillvattenledningarna, så blir konsekvensen helt enkelt att man renar rent vatten.

Read More