Posts tagged VA-nät
Ledningsförnyelse med minimal påverkan på omgivningen

Stör du dig på att det utförs mycket markarbeten med VA-förnyelse som grund? Vi har alla stört oss på att den vägen vi brukar ta till jobbet är avstängd eller att trafiken blir påverkad när ett körfält är avstängt. Hade det inte varit bra om det fanns en metod som hade minimal påverkan på både omgivning och miljö? Vad skulle du säga om vi sa att det finns en sådan metod redan idag?

Read More
Göteborg vill ligga i ledningen med schaktfri ledningsförnyelse.

Göteborg renoverar sitt dricksvattennät med hjälp av formpassade rör och schaktfria metoder. Ett intressant projekt där man kan se den fulla potentialen av fabriksvika formpassade rör. Läs mer om hur vi hjälper Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad att leverera vatten till sina abonnenter i nyrenoverade ledningar.

Read More
Utredning av tillskottsvatten – Vinsten i en snabb reaktion

Att agera snabbt på problematik i VA-nätet är viktigt och kan spara både pengar och resurser. Med hjälp av vår tjänst Utredning av tillskottsvatten får du snabbt en detaljerad och lättöverskådlig överblick på problematiken så att du kan agera snabbare och på rätt sätt. Läs mer för att få en förståelse varför du som ledningsägare har en vinning i att agera snabbt, samt varför du som fastighetsägare bör ha koll på var ditt dagvatten tar vägen.

Read More
Utrensat ur vattenledningar

Vi rengör varje dag dricksvattenledningar runt om i Sverige med olika metoder. Här visar vi sju bilder på olika saker vi rensat ut ur dricksvatten- och råvattenledningar den senaste tiden. Alla bilder här är rengöring av gamla ledningar som är i bruk, men som hade behov av rengöring för att förbättra dricksvattenkvaliteten eller öka flödeskapaciteten.

Read More